03/08/2016

Bedrijfsleven wil blijven inzetten op slim reizen slim werken

De CEO's Beter Benutten spreken, als vertegenwoordigers van de aangesloten werkgevers en instellingen, de duidelijke intentie uit om ook de komende jaren door te gaan met de inzet op slim reizen en slim werken. Dat staat in de verklaring die zij tijdens de Ronde tafel bijeenkomst hebben overhandigd aan minister Schultz van Haegen.

Mobiliteitsmakelaars

Mobiliteitsmakelaars

Bereikbaar Haaglanden heeft drie mobiliteitsmakelaars, ieder met een specifiek aandachtsgebied. Astrid Homan staat paraat voor de regio Haaglanden, Jan Breugem (links) voor de regio Rijnland en Michel Oldenburg voor logistiek efficiency. Omdat mobiliteit zowel zakelijke verplaatsingen als personenmobiliteit betreft, zijn hun werkterreinen deels overlappend. 

 

Succesverhalen

Slim delen

08/12/2016

Convenantpartner Kone was de gastheer voor een geslaagd werkgeversontbijt waarbij alles draaide om delen. Mooie voorbeelden en concrete tips werden gedeeld.

home