03/08/2016

Bedrijfsleven wil blijven inzetten op slim reizen slim werken

De CEO's Beter Benutten spreken, als vertegenwoordigers van de aangesloten werkgevers en instellingen, de duidelijke intentie uit om ook de komende jaren door te gaan met de inzet op slim reizen en slim werken. Dat staat in de verklaring die zij tijdens de Ronde tafel bijeenkomst hebben overhandigd aan minister Schultz van Haegen.

Mobiliteitsmakelaars

Mobiliteitsmakelaars

Bereikbaar Haaglanden heeft drie mobiliteitsmakelaars, ieder met een specifiek aandachtsgebied. Astrid Homan staat paraat voor de regio Haaglanden, Jan Breugem (links) voor de regio Rijnland en Michel Oldenburg voor logistiek efficiency. Omdat mobiliteit zowel zakelijke verplaatsingen als personenmobiliteit betreft, zijn hun werkterreinen deels overlappend. 

 

Succesverhalen

Stap voor stap de mobiliteit verbeteren

"Door vaker de schijnwerpers op mobiliteit te richten, prikkelen we mensen om na te denken over hun keuzes." Marjolein Breed, programmamanager MVO bij Aegon, wil met bereikbaarheidsprojecten en collectieve acties werknemers kennis laten maken met duurzame mobiliteitsalternatieven.

home