Agenda

Hoe maak je generatie Y met slimme mobiliteit blij

Datum: 12/09/2019
Tijd: 16:00 - 19:00 uur
In 2020 bestaat ongeveer de helft van de arbeidsmarkt uit de generatie Y: dit zijn de 18 tot 35-jarigen. Uit onderzoek blijkt dat zij een andere kijk hebben op onder andere secundaire arbeidsvoorwaarden en flexibele werktijden. Zo wordt de leaseauto steeds minder gewaardeerd. Dit betekent dat werkgevers mee moeten gaan in de veranderingen. Veel afstudeerders betreden in het najaar de arbeidsmarkt. Reden voor Bereikbaar Haaglanden en Rijnland om samen met onze gastheer mboRijnland aandacht te besteden aan de generatie Y. Wat motiveert hen, wat zijn voor u als werkgever de do’s and don’ts om hen te betrekken en te behouden? Meldt u nu vast aan. Het programma volgt later.

Laadinfrastructuur voor zero emissie logistiek

Datum: 13/09/2019
Tijd: Volgt
Save-the-date De gemeente Den Haag organiseert samen met Natuur en Milieu een workshop over de laadinfrastructuur voor zero emissie logistiek. De workshop zal zich focussen op zwaar transport (voertuigen > 3,5 ton) en richt zich op de transportsector en de lokale logistieke bedrijven. Meer informatie.

Werkbijeenkomst 'Duurzame stadslogistiek'

Datum: 16/09/2019
Tijd: 16:00 - 18:00 uur
De stadslogistiek moet schoner, slimmer en anders worden georganiseerd. Het ondertekenen van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek op 8 maart j.l. is het startschot geweest voor het formuleren van de Leidse aanpak. Hierin beloven wij ook in Leiden in 2025 een zero emissie zone in werking te laten treden. Efficiënter en duurzamer omgaan met stadslogistiek bereiken we als alle spelers die hier invloed op hebben hun steentje bijdragen. Daarom bent u van harte uitgenodigd met ons mee te denken tijdens een werkbijeenkomst 'Duurzame stadslogistiek'. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 16 september, van 16:00 - 18:00 uur in het Volkshuis, Apothekersdijk 33A te Leiden. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met de ondertekenaars van de Green Deal, specialisten die ook andere Z.E.S.-gemeenten helpen en overige belanghebbenden in gesprek aan diverse thematafels om in groepen op te halen wat we al doen en wat we nog zouden moeten doen om in 2025 een zero emissie zone in werking te laten treden. Een definitief programma volgt z.s.m. Wilt u nu al aangeven dat u bij deze bijeenkomst aanwezig zult zijn? Graag horen we dit van u, door te mailen naar s.van.oevelen@leiden.nl. NB: Heeft u al ideeën over de onderwerpen die volgens u aan een van de thematafels besproken moet worden, geef dit dan ook door zodat we hier rekening mee kunnen houden.