ANP: Mobiliteitsbeleid gericht op logica en noodzaak

Het ANP met 140 medewerkers is in mei 2018 verhuisd van Rijswijk naar het Haagse Beatrixkwartier. De verhuizing vormde een goede aanleiding om ook het mobiliteitsbeleid aan te passen. "Ons nieuwe beleid voorziet in vergoedingen die logisch en noodzakelijk zijn," zegt Mark Westerhoff, Chief Technology Officer & Manager Operations. "We wegen mee wat belangrijk is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. Het ANP is een 24-uurs organisatie en dat vraagt om specifieke faciliteiten. Zo komen medewerkers die 's nachts werken gewoon met de auto. Voor als het anders kan, ontmoedigen we het autogebruik.
Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het parkeren overdag. Het aantal parkeerplekken is gereduceerd. Overdag, dus tijdens de normale kantooruren, moeten medewerkers betalen voor het parkeren. Maar de accountmanagers hebben per maand een aantal uur gratis parkeren omdat zij de auto voor het werk nodig hebben. Omdat zij altijd onderweg zijn, is een paar uur ook voldoende."

Aanpassing vergoedingen beleid
Het ANP heeft na de verhuizing ook een aanpassing gemaakt in het vergoedingenbeleid voor woon-werk verkeer en parkeren." Bereikbaar Haaglanden en Rijnland heeft daarin geadviseerd.

  1. Bij de toekenning van parkeerrechten wordt nu gekeken naar de woon-werkafstand en de reistijd met het openbaar vervoer.
  2. Medewerkers die op basis van hun woon-werkafstand een beroep zouden kunnen doen op parkeerrechten, maar hiervan af zien, wordt beloond. Zij ontvangen een hogere vergoeding voor het woon-werkverkeer. Een mooie extra incentive mensen te stimuleren om te kiezen voor een alternatief.
  3. Medewerkers hebben nu de mogelijkheid om een renteloze lening te verkrijgen voor de aanschaf van een fiets.
  4. Als leaserijders afzien van parkeren op kantoor krijgen zij een bijdrage voor de aanschaf van een vouwfiets.

 

Ook heeft het ANP medewerkers gestimuleerd deel te nemen aan diverse Ga3.0 acties van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland zoals de ov-actie Probeer het eens (32 medewerkers) en de fietsactie.

Westerhoff: "We willen de medewerkers keuzes bieden en vooral zelf laten nadenken over wat de meest slimme en efficiënte manier is om te reizen. Het beleid is gericht op een win-win situatie. De reacties op het nieuwe beleid zijn positief. En mede doordat we nu op een ov-vriendelijke locatie zitten zien we dat meer medewerkers met het openbaar vervoer komen."