Ard Kamsteeg, afdelingshoofd netwerkontwikkeling en visie Rijkswaterstaat

Samenwerking is cruciaal

Goede Bereikbaarheid en duurzame mobiliteit zijn cruciaal voor een bloeiende economie en een leefbare regio. Alleen door echt samen te werken kunnen we dit bereiken. Daarom is samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en belangenorganisaties cruciaal.