GGZ Rivierduinen: Integraal mobiliteitsbeleid

"Mobiliteit en wat daar omheen speelt zoals parkeren kan een 'dissatisfier' zijn als het niet goed geregeld is en kan juist tot kostenbesparing leiden als het wel goed geregeld is," meent John Luijben, Clustermanager HR.

"We zetten als GGZ Rivierduinen in op een pakket maatregelen aan onze medewerkers die de noodzaak tot mobiliteit verminderen en waar mogelijk de kosten verlagen en tot bewustere keuzes op dit gebied leiden. De OV Probeerpasactie van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland kwam voor ons op een goed moment, aangezien de beperkte parkeerfaciliteiten op onze hoofdlocatie in Leiden ons noodzaakte om nieuw beleid door te voeren. Tegelijkertijd is deze locatie op loopafstand van Leiden CS gevestigd. Hierdoor konden we de medewerkers de Probeerpas aanbieden en daarmee op een aantrekkelijke manier het alternatief voor de auto en het parkeren laten ervaren. We zijn erg blij met het resultaat van 100 medewerkers die hiervan gebruik hebben gemaakt. We gaan dan ook graag verder met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland om te bezien hoe we nog meer medewerkers duurzaam naar het werk kunnen krijgen. Hierbij kijken we ook naar onze ambulante medewerkers, waarvoor andere voorwaarden gelden.

Uiteindelijk willen we komen tot een integraal mobiliteitsbeleid waarin zakelijk verkeer en woon-werkverkeer opgenomen zijn met alles daaromheen. In dat beleid zullen we streven naar het terugbrengen van autokilometers. Wij maken ook daarbij graag gebruik van de kennis van de mobiliteitsmakelaar en via hem van de kennis van andere bedrijven en instellingen die ons voor zijn gegaan.

GGZ Rivierduinen telt circa 2265 medewerkers en is als stichting op het gebied van geestelijke gezondheidszorg actief in het noorden van Zuid-Holland met als hoofdvestiging Leiden.