Hogeschool Leiden: Verhogen parkeernorm

Petra Zomer, beleidsmedewerker/facilitair expert: "CO2-reductie is een belangrijke doelstelling van Hogeschool Leiden. Hier is al flink in geïnvesteerd onder andere in gebouwinstallaties. Om de CO2 doelstelling te halen gaan we ook aan de slag met mobiliteit onder onze 1100 medewerkers."

Er zijn al een aantal maatregelen genomen:

  • de fiscale fietsregeling is verlengd,
  • de parkeernorm is verhoogd naar minimaal 5 kilometer woon-werkafstand,
  • er zijn laadpalen voor e-bikes geplaatst,
  • er zijn oplaadpunten voor hybride/elektrische auto's gerealiseerd,
  • voor dienstreizen, bijvoorbeeld naar een andere locatie zijn bedrijfsfietsen beschikbaar.

"We willen nog meer medewerkers duurzaam naar het werk laten reizen en werken daarbij sinds 2016 graag samen met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. Niet alleen omdat het prettig is om met een neutrale instelling te klankborden, maar ook om dat zij met bruikbare beleidsadviezen en concrete acties komen die direct toepasbaar zijn. Gerichte en inspirerende bijeenkomsten en gebruik van de kennis en ervaring van het netwerk van Bereikbaar Haaglanden helpen ook echt om verder te komen en ook intern de besluitvorming te kunnen voeden.

Concreet heeft Bereikbaar Haaglanden en Rijnland ons geholpen met inzichten over de reismogelijkheden van onze medewerkers en met het kwalitatief in beeld te brengen wanneer en hoe onze medewerkers reizen en wat hun motivatoren zijn qua vervoersmiddel. Maar ook of zij bereid zijn meer duurzaam te gaan reizen, wat hierbij de randvoorwaarden zijn en wat de Hogeschool hieraan bij kan dragen.

Dit hebben we vervolgens handen en voeten gegeven door onder andere e-bikes en het openbaar vervoer uit te laten proberen, door een fietsenmaker gedurende een dagdeel op locatie kleine reparaties uit te laten voeren en door een interne communicatiecampagne. We zijn nog zeker niet klaar, maar wel op de goede weg!"