Jacques Goddijn: Duurzaamheid wordt gewaardeerd

“Mobiliteit, verkeersveiligheid maar ook comfort in het verkeer voor zowel automobilisten vrachtwagenchauffeurs, busbestuurders, fietsers als voetgangers. Daar doen we het voor.” Jacques Goddijn is algemeen directeur HR Groep en ambassadeur Bereikbaar Haaglanden in Rijswijk. De HR Groep is niet een bedrijf dat iedereen iets zegt maar waarvan wel iedereen de producten kent: op jaarbasis produceren zij zo’n 50.000 (verkeers)borden, 50.000 palen en 15.000 Amsterdammertjes. Of zoals Goddijn het zegt: “We zijn een totaalaanbieder van Traffic, Streetcare en Wayfinding.” De HR Groep vormt als het ware het middelpunt tussen diegene die de weg beheren en de weg gebruiken.

Jongeren denken anders
“Mobiliteit is ons centrale thema en daarom vond ik het ook logisch om convenantpartner en later ambassadeur te worden bij Bereikbaar Haaglanden. Wanneer we allemaal rekening houden met de spitstijden en slimme reizen, gaat het een stuk beter met de bereikbaarheid. Dat draag ik bijvoorbeeld ook uit binnen de Rijswijkse Bedrijvenvereniging BBR waarvan we lid zijn. Ook als bedrijf zijn we ons ervan bewust dat we anders moeten omgaan met de files. We stimuleren medewerkers om met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Voor de aanschaf van een fiets voor woon-werkverkeer geldt een bijdrage van 80% van de aanschafprijs en het OV wordt voor 100% vergoed. Daarvoor ontvangen medewerkers een OV-mobility card. In totaal zijn in drie jaar tijd 40 van de 250 medewerkers uit de auto gestapt. Een mooi aantal maar het geeft direct aan dat niet iedereen staat te trappelen. Vaak is de auto nog een verworven recht dat niet zo gemakkelijk wordt opgegeven. En eerlijk is eerlijk bij onze vestigingen in het noorden en oosten van het land waar de afstanden veel groter zijn, is de fiets vaak geen optie en is het OV lang niet altijd toereikend. Overigens merk je bij nieuw personeel en zeker bij de jongeren dat die al heel anders aankijken tegen mobiliteit. Een auto is voor hen geen vanzelfsprekendheid. Zij vinden het vaak prima – en zeker als ze dichtbij wonen – om met de fiets of OV te komen.”

“De redenen waarom we proberen medewerkers te bewegen anders en slimmer om te gaan met vervoer zijn divers. Natuurlijk speekt de fitheid van medewerkers een rol, maar ook het reduceren van de carbon footprint en MVO is belangrijk. We zijn er trots op het Lean and Green label van Connekt te mogen voeren dat aangeeft dat we 20% CO2-reductie hebben weten te bereiken. Steeds vaker merk je in overleg met opdrachtgevers dat een duurzaam imago wordt gewaardeerd. Je hebt net een streepje voor als je let op zaken als leefbaarheid, aandacht voor medewerkers en voor de leefomgeving,” zegt Goddijn.

Nieuwe ontwikkelingen
Bij De HR Groep blijft het niet bij het produceren van borden alleen. Ook de ontwikkeling van nieuwe producten staat volop op de agenda. Zo wordt gewerkt aan een landelijke database van alle verkeersborden en bewegwijzering voor alle 411 wegbeheerders. De openbare ruimte wordt daarmee inzichtelijk en je weet precies wanneer onderhoud of vervanging van de borden nodig is. De volgende stap is dat er sensoren komen op de borden en lichtmasten en dat die gaan communiceren met de database. Goddijn: “We hebben het dan over ‘Intelligent Public Space Management’ waarbij voorheen statische producten nu slim en interactief worden en informatie geven over zichzelf en over de ruimte om hen heen. Internet of Things is de toekomst en die is heel dichtbij.”