KNMP: Reductie parkeerplekken

"Het inkrimpen in parkeergelegenheid was lastig, maar hebben van de nood een deugd gemaakt. Medewerkers maken bewustere keuzes over hun vervoer en zijn tevreden over de nieuwe regelingen en faciliteiten die we nu bieden." Diana Tisseur is manager P&O van KNMP.

Door inkrimping in kantoorpanden is er minder parkeerplaats beschikbaar. Grofweg van 55 parkeerplekken naar 35 parkeerplekken voor dezelfde populatie aan medewerkers.

Dit is aanleiding geweest voor nieuw beleid en een pakket aan stimuleringsmaatregelen met als doel:

  • Stimuleren gebruik fiets.
  • Stimuleren gebruik OV.
  • Realisatie parkeerbeleid/regeling.

Tisseur: "Er is een solidaire regeling opgesteld waarbij iedereen die gebruik wil maken van parkeerfaciliteiten in de nieuwe situatie een eigen bijdrage heeft. Het parkeren binnen is gereguleerd met een slagboom met kentekenherkenning en geeft alleen toegang aan medewerkers in de regeling. KNMP voorziet in een eventueel tekort als er meer kosten worden gemaakt dan voorzien uit de bijdragen. De medewerkers ontvangen restitutie als de kosten lager zijn. Het is mogelijk om halfjaarlijks in of uit te stappen op de regeling. De eerste evaluatie heeft laten zien dat per dag gemiddeld 45 medewerkers gebruik maken van de regeling."

"Medewerkers zijn met de nieuwe regeling bewustere keuzes gaan maken over hun vervoer. Meer mensen maken gebruik van fiets en openbaar vervoer. De fietsenstalling is in twee fasen uitgebreid en verbeterd. In de stalling zijn ook laadpunten aanwezig. De stalling is uitgebreid van 16 meter naar 38 meter. Naast deze aanpassing heeft de KNMP een fietsregeling ingesteld die bij aanschaf van een fiets voor woon-werk verkeer voorziet in een fiscaal aantrekkelijke bijdrage van de werkgever. Vanaf de start hebben al 24 medewerkers gebruik gemaakt van de regeling. Een aantal heeft daarbij gekozen voor een e-bike, nadat ze deze een week hadden uitgeprobeerd.
Ook het openbaar vervoer gebruik is gefaciliteerd door voor medewerkers de NS-business card te introduceren. De kosten voor het ov worden hiermee volledig vergoed. De kaart wordt verstrekt voor woon-werkverkeer en zakelijke reizen. Inmiddels hebben 20 medewerkers een card ontvangen. Medewerkers kunnen kiezen voor de NS Business Card of voor de reguliere reiskostenvergoeding per kilometer woon-werkafstand. Deze keuze kan tweemaal per jaar worden gewijzigd."

Kortom, fietsen levert voor medewerkers dus ook in financiële zin voordeel op, reizen met het openbaar vervoer is kosteloos en als medewerkers toch gebruik moeten of willen maken van de auto dan worden de kosten voor parkeren gedeeld.

Het KNMP-bureau heeft een 189 medewerkers, waarvan 182 in Den Haag werkzaam zijn.