Monique Lamers: Samen werken aan alternatieven

De bereikbaarheid van Voorschoten moet verbeterd worden. Maar meer asfalt is niet de enige optie. We moeten echt anders gaan denken over vervoer. Een goede doorstroming van het verkeer en een reductie van de CO2-uitstoot zijn belangrijk voor onze leefomgeving en voor onze gezondheid. Er is veel winst te behalen door samen te werken aan goede alternatieven voor het autorijden in de spits. Voorschoten wil daarom de bereikbaarheid voor de fiets en de bus ook sterk verbeteren.

De gemeente Voorschoten werkt hierbij graag samen met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, waarmee we sterker in kunnen zetten op een goede regionale bereikbaarheid. De gemeente hoeft niet altijd zelf het wiel uit te vinden. Zo hebben we voor elektrische laadpalen meegedaan met een traject van de MRDH.

Ook willen we als werkgever goede voorbeeld geven, door onze medewerkers te stimuleren zo duurzaam mogelijk naar het werk te komen en voor het werk te reizen. Zo hebben we de medewerkers via Bereikbaar Haaglanden en Rijnland de mogelijk geboden het openbaar vervoer een maand lang uit te proberen. Een andere groep heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een E-bike een week lang te testen. Hier is enthousiast op gereageerd en het heeft een aantal medewerkers doen besluiten helemaal of deels van de auto op de e-bike over te stappen. Ik zal mij daarom ook als ambassadeur inspannen om andere werkgevers in Voorschoten te stimuleren dit voorbeeld te volgen en concreet te kijken wat voor hen haalbaar is.

Zelf breng ik het bovenstaand ook echt in praktijk door mij zoveel mogelijk per fiets te verplaatsen. Als dat niet kan, door afstand of erg slecht weer, gebruik ik het openbaar vervoer.