Shell: Faciliteren, niet dwingen

“Shell is primair een gas- en oliebedrijf, maar wij zien bereikbaarheid als een sociale en maatschappelijke verplichting.” Paul Schuurman is als compensation advisor van Shell in Den Haag medeverantwoordelijk voor het maken en implementeren van het beloningssysteem voor medewerkers binnen de regio. Shell draagt graag bij aan een duurzame verbetering van de bereikbaarheid in de regio, maar wil werknemers geen dwingende maatregelen opleggen.

Royal Dutch Shell is één van de zes grootste staatsonafhankelijke oliemaatschappijen ter wereld, een multinational in de breedste zin van het woord. Het hoofdkantoor van het oorspronkelijk Brits-Nederlandse bedrijf is gevestigd in Den Haag. Bevordering van de bereikbaarheid van de regio op een duurzame manier is voor Shell een belangrijk thema. De afgelopen jaren heeft de Haagse vestiging geïnvesteerd in fietsvoorzieningen voor medewerkers. De fietsenkelder is gemoderniseerd, er zijn douches om op te frissen na een fietstocht en de fietsstallingen zijn uitgebreid. Met het oog op de veiligheid hebben automobilisten en fietsers elk een eigen ingang. “Deze voorzieningen dragen bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio en we hebben al enkele jaren een stabiel aantal fietsers,” vertelt Schuurman. “We merken dat bij goed weer meer medewerkers bereid zijn de fiets te nemen. Per seizoen zien we dus verschillende aantallen fietsers, maar onze goede voorzieningen zorgen voor een stabiele basis.”

Niet té sturend zijn
Shell biedt werknemers de mogelijkheid om via het bedrijf met korting een fiets aan te schaffen. “Wij faciliteren voor onze medewerkers, we stimuleren ze erin, maar de beslissing blijft bij henzelf liggen. Shell wil niet dwingend het woon- en werkverkeer van de medewerkers veranderen.” Volgens Schuurman is het van belang dat aanpassingen niet geforceerd worden doorgevoerd. “Het moet wel logisch blijven. Voor iemand die op grote afstand van het kantoor woont, is het onzinnig om dezelfde regelingen op te leggen als voor iemand die om de hoek woont. Een succesvol mobiliteitsbeleid gaat uit van individueel passende oplossingen.”

Maatschappelijk én zakelijk voordeel
“Onze duurzaamheids- en mobiliteitsdoelstellingen zorgen ervoor dat we blijven zoeken naar slimme oplossingen,” aldus Schuurman. “Zo hebben we in 2015 ons leasebeleid op de schop genomen. Sindsdien wordt via multibidding de prijzen van verschillende leasemaatschappijen naast elkaar gezet, zodat we zo voordelig mogelijk het vervoer van onze medewerkers kunnen leveren. Op deze manier levert slimme mobiliteit het bedrijf ook zakelijk voordeel op. We hebben bij Shell een vloot van 750 zakelijke leaseauto’s.”