TU Delft: Duurzaam in eigen achtertuin

"Met de enorme hoeveelheid kennis die de universiteit in huis heeft, kunnen we een grote bijdrage leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid." Serena van der Klugt is als beleidsmedewerker bij de TU Delft verantwoordelijk voor het verduurzamen van het mobiliteitsbeleid. Er zijn nog vele hordes te nemen, maar de Technische Universiteit Delft is ambitieus.

"De universiteit kan een belangrijke rol spelen ten aanzien van mobiliteit op regionaal en zelfs landelijk niveau," vertelt Van der Klugt. "Samenwerking is de sleutel tot succes. Op de campus van de TU zijn niet alleen verschillende faculteiten, maar ook bedrijven gevestigd. Hiermee wordt de brug tussen bedrijfsleven, beleid en wetenschap makkelijk geslagen." Een voorbeeld hiervan is de Green Village, een laboratorium op de Delftse campus waar wetenschappers, ondernemers, studenten en burgers gezamenlijk werken aan duurzame projecten. Verbetering van de bereikbaarheid van de regio op duurzame wijze komt hier ook aan bod. "We hebben nog steeds veel problemen met het fietsverkeer in en rondom Delft," zegt Van der Klugt. "'Er zijn enkele knelpunten in de gemeente waar grote fietsfiles ontstaan, wat de doorstroming niet ten goede komt. De oplossing voor dit soort problemen zoeken we in de wetenschap."

Delft op de fiets
Het probleem met de fietsfiles is het resultaat van een in eerste instantie uitstekende ontwikkeling, namelijk dat in Delft uitzonderlijk veel gefietst wordt. "Medewerkers en studenten van de TU maken uitzonderlijk veel gebruik van de fiets. Meer dan de helft van de TU'ers komt fietsend naar de faculteit." Vanuit duurzaam oogpunt is Van der Klugt trots op deze ontwikkeling, maar wat betreft de bereikbaarheid zijn verbetering mogelijk. "Vooral de fietsfiles blijven een uitdaging, maar daar wordt momenteel hard aan gewerkt. Het optimaliseren van de Noord-Zuid fietsverbinding op de TU campus is nu in voorbereiding, maar ook worden plannen opgesteld om de Oost-West fietsverbinding te bevorderen. Het gehele fietsnetwerk moet worden uitgebreid om ook in toekomst mensen te stimuleren om zoveel mogelijk de fiets te pakken," benadrukt Van der Klugt. "In de toekomst willen we één lange fietsroute vanaf station Delft Zuid naar de campus."

Stimuleren en uitstralen
Naast het bevorderen van de fietsvoorzieningen wordt ook ingezet op meer gebruik van het openbaar vervoer. Volgens Van der Klugt ligt daar nog een grote uitdaging. "De universiteit is lastig bereikbaar met het openbaar vervoer. Om meer mensen te bewegen hiervan gebruik te maken is het essentieel dat een aantal uitbereidingen worden gerealiseerd, zoals het spoor tussen Rijswijk en Delft Zuid. Wanneer dit gerealiseerd wordt hopen we dat meer werknemers en studenten gebruik gaan maken van het ov." Gedragsverandering ligt aan de basis van duurzame mobiliteit. Dat de TU Delft een verbindende factor wil zijn tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid blijkt uit het verplaatsen van de parkeerplaatsen naar de rand van de campus. "Zo willen we het terrein een parkachtige uitstraling geven en onze duurzame doelen duidelijk zichtbaar maken."