27/07/2020

Werkzaamheden tramlijn 1

Om Den Haag aantrekkelijk en goed bereikbaar te houden, investeert de gemeente in het openbaar vervoer en de openbare ruimte.

Voor 2026 moeten de route en het spoor van lijn 1 geschikt zijn voor nieuwe lagevloertrams. Ook komen er nieuwe haltes die voldoen aan de nieuwe toegankelijkheidseisen:
iedereen moet zelfstandig met de tram kunnen reizen.

Van 31 augustus 2020 tot en met juni 2021 vinden de werkzaamheden plaats. Tramsporen en -haltes van lijn 1 worden vernieuwd in de Alexanderstraat, Javastraat en Parkstraat. Ook de Willemsparkbrug wordt vernieuwd.

Meer informatie over de wekzaamheden en de planning daarvan leest u op denhaag.nl.