Willem Joosten: belonen voor gezond gedrag

"De gemeente Leiderdorp hecht veel belang aan een bereikbaar en daarmee leefbaar dorp en regio. Door minder en duurzamere verkeersbewegingen te stimuleren, dragen we als gemeente bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot en aan een schonere woon- en werkomgeving.

Als partner van Economie071 committeren wij ons aan de ambitie omtrent het thema duurzame mobiliteit, waaronder het partnerschap met en het convenant van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. Binnen de eigen organisatie worden al jaren dienstfietsen (normaal en elektrisch) beschikbaar gesteld. Ook vergroenen wij ons eigen wagenpark met elektrische auto's en een duurzaam bandenbeleid. Woon-werkverkeer met de auto vergoeden we maar gedeeltelijk en parkeerkosten worden in zijn geheel niet meer vergoed.
Daarnaast wordt er tijd- en plaatsonafhankelijk gewerkt door medewerkers. We zijn verder bezig om in samenwerking met een aantal regionale partijen een vitaliteitsproject te implementeren waarin medewerkers beloond worden voor gezond gedrag. Men kan dan punten verdienen bij meer fysieke inspanning (zoals fietsen en wandelen). Deze punten kunnen vervolgens weer ingewisseld worden, zodat (gezonde) producten of diensten tegen korting gekocht kunnen worden.

Als ambassadeur maak ik mij sterk voor minder verkeersbewegingen en duurzamere mobiliteitsoplossingen. Hier wil ik mij voor inzetten samen met Leiderdorpse bedrijven en instellingen en met hulp van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland."