Zakelijk verkeer goederen

Vanaf 2012 zijn er onder de paraplu van Bereikbaar Haaglanden en van Beter Benutten fikse stappen gezet om ook in het goederenvervoer op een andere, efficiëntere manier de logistieke processen in te richten. Gekozen is voor een bottom up aanpak. Pilots zijn onder andere gehouden op het gebied van:

  • Nachtdistributie;
  • maatwerkdistributie/stadslogistiek;
  • ecotransport.

Opvallend is dat die bedrijven die zich vol inzetten om de pilots tot een succes te maken, niet alleen veel kennis en ervaring verkrijgen, maar er ook een sluitende en zelfs winstgevende business case van weten te maken.

Lees over hun ervaringen en successen