Zorg en Zekerheid: Aanschaf fiets via werkgever

Gezondheid en vitaliteit waren al belangrijke waarden in het beleid van Zorg en Zekerheid en daar is nu duurzame mobiliteit een integraal onderdeel van geworden. Bij de start van de samenwerking heeft Bereikbaar Haaglanden en Rijnland via een postcode-analyse inzichtelijk gemaakt op welke wijze onze ruim 500 medewerkers naar het werk kunnen komen. Hieruit bleek dat er al best veel mensen fietsen en met het openbaar vervoer komen, maar dat er ook nog zo'n 15% te verleiden is om dit voorbeeld te volgen.

Sjanie Starre is hoofd Personeel en Organisatie. "We hebben vervolgens vol ingezet op het verleiden van automobilisten naar de fiets door ons beleid, onze regeling en onze faciliteiten gezamenlijk nog eens goed te bekijken en aan de hand hiervan een aantal aanpassingen door te voeren. Zo kan er een fiets of e-bike worden aangeschaft via ons arbeidsvoorwaarden keuzesysteem. Daarnaast hebben we medewerkers de e-bike laten uitproberen via de-bike pool. Zo weten we nu dat ze er erg enthousiast over zijn. Ook viel de inzet van een fietsenmaker voor kleine reparaties en adviezen in goede aarde. Reden voor Zorg en Zekerheid dit nu zelf op periodieke basis te organiseren.

Begin 2019 willen we via een gerichte enquête nagaan of er nog meer winst te halen is en hoe we die kunnen behalen. Vanzelfsprekend doen we dit samen met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, aangezien zij niet alleen actief meedenken en adviseren, maar ook daadwerkelijk helpen met onder andere probeeracties."