19/04/2018

Gedragsverandering. Hoe doe je dat?

Zes organisaties tekenden het convenantpartners van Bereikbaar Haaglanden: Brouwer Company, mboRijnland, Gemeente Leiderdorp, Batavia Biosciences BV, HE Space Operations BV en GGZ Rivierduinen. Verder stond het werkgeversontbijt in het teken van gedragsverandering? Hoe krijg je je medewerkers zover dat ze gebruik willen maken van ander vervoer dan de auto? Bereikbaar Haaglanden werd gastvrij onthaald bij Hogeschool Leiden.

Mobiliteitsmakelaars

Mobiliteitsmakelaars

Bereikbaar Haaglanden heeft drie mobiliteitsmakelaars, ieder met een specifiek aandachtsgebied. Astrid Homan staat paraat voor de regio Haaglanden, Jan Breugem (links) voor de regio Rijnland en Michel Oldenburg voor logistiek efficiency. Omdat mobiliteit zowel zakelijke verplaatsingen als personenmobiliteit betreft, zijn hun werkterreinen deels overlappend. 

 

Succesverhalen

Faciliteren, niet dwingen

09/02/2018

"Shell is primair een gas- en oliebedrijf, maar wij zien bereikbaarheid als een sociale en maatschappelijke verplichting." Paul Schuurman is als compensation advisor van Shell in Den Haag medeverantwoordelijk voor het maken en implementeren van het beloningssysteem voor medewerkers binnen de regio.

home