Aegon: Het mobiliteitsijzer smeden, nu het heet is

We zijn vaak bereid gedrag te veranderen als we nieuw gedrag eerst langere tijd in de praktijk kunnen ervaren. Dat bleek recent weer in Den Haag en Leeuwarden. Na het organiseren van een eigen Low Car Diet constateert Aegon dat veel medewerkers om zijn en hun mobiliteit duurzamer willen maken. De wedstrijd vormde de aanloop naar nieuw mobiliteitsbeleid. Zeven vragen aan Marjolein Breed en Theo Joosse.

Mobiliteitsmakelaars

Mobiliteitsmakelaars

Bereikbaar Haaglanden heeft drie mobiliteitsmakelaars, ieder met een specifiek aandachtsgebied. Astrid Homan staat paraat voor de regio Haaglanden, Jan Breugem (links) voor de regio Rijnland en Michel Oldenburg voor logistiek efficiency. Omdat mobiliteit zowel zakelijke verplaatsingen als personenmobiliteit betreft, zijn hun werkterreinen deels overlappend. 

 

Succesverhalen

Dagelijks 12.760 minder auto’s

10/10/2018

Onze convenantpartners gaan voor een bereikbare en duurzame regio. Dat zeggen ze niet alleen, dat menen ze ook en daarvoor spannen ze zich in. Uit de cijfers van het programma Beter Benutten blijkt dat we met elkaar maar liefst 12.760 spitsmijdingen hebben gerealiseerd. Elke dag dus bijna 13.000 auto’s minder in de spits. Een prachtig resultaat!

home