08/02/2018

Goed op weg in 2018!

Autodelen in Den Haag, een 9+ klantbeleving bij DB+, een revolutie in het ov en een hartelijk welkom aan drie nieuwe convenantpartners: Applikon, Bab-Vios en Connexxion. Dit alles bij één werkgeversontbijt.

Mobiliteitsmakelaars

Mobiliteitsmakelaars

Bereikbaar Haaglanden heeft drie mobiliteitsmakelaars, ieder met een specifiek aandachtsgebied. Astrid Homan staat paraat voor de regio Haaglanden, Jan Breugem (links) voor de regio Rijnland en Michel Oldenburg voor logistiek efficiency. Omdat mobiliteit zowel zakelijke verplaatsingen als personenmobiliteit betreft, zijn hun werkterreinen deels overlappend. 

 

Succesverhalen

Faciliteren, niet dwingen

09/02/2018

"Shell is primair een gas- en oliebedrijf, maar wij zien bereikbaarheid als een sociale en maatschappelijke verplichting." Paul Schuurman is als compensation advisor van Shell in Den Haag medeverantwoordelijk voor het maken en implementeren van het beloningssysteem voor medewerkers binnen de regio.

home