Op de fiets werkt 3x beter

Fietsen staat bij steeds meer werkgevers centraal. Het is tenslotte niet alleen gezond, het is ook duurzaam en het stallen van de fiets kost veel minder ruimte dan het parkeren van een auto. Tijdens de ontbijtbijeenkomst wordt ook de Fietsaward uitgereikt aan die organisatie die zich het meest inzet om het fietsen voor medewerkers te faciliteren en te stimuleren.

Mobiliteitsmakelaars

Mobiliteitsmakelaars

Bereikbaar Haaglanden heeft drie mobiliteitsmakelaars, ieder met een specifiek aandachtsgebied. Astrid Homan staat paraat voor de regio Haaglanden, Jan Breugem (links) voor de regio Rijnland en Michel Oldenburg voor logistiek efficiency. Omdat mobiliteit zowel zakelijke verplaatsingen als personenmobiliteit betreft, zijn hun werkterreinen deels overlappend. 

 

Succesverhalen

Dagelijks 12.760 minder auto’s

10/10/2018

Onze convenantpartners gaan voor een bereikbare en duurzame regio. Dat zeggen ze niet alleen, dat menen ze ook en daarvoor spannen ze zich in. Uit de cijfers van het programma Beter Benutten blijkt dat we met elkaar maar liefst 12.760 spitsmijdingen hebben gerealiseerd. Elke dag dus bijna 13.000 auto’s minder in de spits. Een prachtig resultaat!

home