05/12/2018

Aanbesteding logistiek Hub in Den Haag

Met het oog op het Klimaatakkoord van Parijs moet het verkeer en vervoer schoner worden. Dat geldt ook voor het vervoer van goederen in de stad.

De gemeente Den Haag en de Rijksoverheid hebben vastgesteld dat een logistieke Hub aan de rand van de stad kan bijdragen aan deze emissievrije binnenstad en ook aan een beter bereikbaar Den Haag. Bereikbaar Haaglanden en Rijnland juicht dit initiatief van harte toe.

De hub- exploitant zal goederen gebundeld en met duurzaam vervoer richting de binnenstad leveren. Dit betekent dat dezelfde hoeveelheid producten efficiënter worden geleverd op de eindbestemming met minder kilometers en schonere brandstof. Dit betekent winst voor de duurzaamheid.

De Rijksoverheid en gemeente Den Haag zien een belangrijke rol van de markt weggelegd om de gewenste logistieke dienstverlening te realiseren en achten kennis en ervaring van de markt noodzakelijk. De aanbesteding volgt de procedure van een concurrentiegericht dialoog.

Lees meer over de aanbesteding van de logistiek Hub.