Annette ter Kuile, hoofd bureau infrastructuur Provincie Zuid-Holland

Best bereikbare provincie van Nederland

'Zuid-Holland moet optimaal verbonden zijn en blijven met regionale, landelijke en internationale centra: de best bereikbare provincie van Nederland. Dat vraagt om een moderne, duurzame en gebiedsgerichte aanpak. De gehele mobiliteitssector maken we schoner en duurzamer om de nationale doelstellingen voor klimaat en luchtkwaliteit te halen.'