Ashley North: fiets en ov als logische opties

"Als wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Beheer Openbare Ruimte hecht ik veel waarde aan een Leiden waarin iedereen zich veilig en gezond kan bewegen en waar de ruimte om je heen als prettig wordt ervaren.

Met alle prachtige uitdagingen die Leiden aangaat is het belangrijk dat we hier alert op zijn. Leiden blijft groeien en krijgt meer inwoners, ondernemers en bezoekers. In een compacte stad, die steeds drukker wordt, zijn de fiets en het openbaar vervoer logische opties voor bewoners, bezoekers én werknemers.

Als er nog woningen bijkomen, het aantal banen blijft groeien en de bezoekersstroom blijft toenemen, dan kunnen die mensen onmogelijk allemaal met de auto blijven komen. Alleen met meer fiets- en OV-gebruik houden we onze stad leefbaar en bereikbaar en de luchtkwaliteit op het gewenste niveau."