Astellas: Focus op duurzaamheid en MVO

"Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staan bij Astellas al jaren hoog in het vaandel," vertelt Barbara te Riele, verantwoordelijk voor de interne communicatie en het mobiliteitsbeleid. Mede daarom is Astellas begin 2016 convenantpartner geworden bij Bereikbaar Haaglanden.

Te Riele: "Het afgelopen jaar hebben we via een pilot ons leasebeleid onder de loep genomen en onze medewerkers een alternatief voor de auto geboden. Doel was om op een andere manier te reizen en zo bij te dragen aan een schonere omgeving en om het MVO-beleid onder de aandacht te brengen. De medewerkers ontvingen een mobiliteitskaart om met het OV te reizen en om een OV-fiets te huren. De pilot is succesvol verlopen, de medewerkers waren enthousiast en hebben in totaal 75.000 kilometer met het OV gereisd. Omdat onze focus ligt op duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen willen we dit soort pilots en initiatieven nu verder uitrollen binnen onze organisatie en willen we er beleid van maken. Het ondertekenen van het convenant was hierbij voor ons een logische stap. We willen actief aansluiten bij de diverse initiatieven van Bereikbaar Haaglanden en ideeën en acties delen met andere aangesloten bedrijven. Het gaat ons vooral om de ontmoetingen en de kennis- en ervaring uitwisseling bij bijeenkomsten. Het gesprek aangaan over duurzame mobiliteit en over dat wat wel en niet werkt. Wat hebben andere werkgevers ervaren? Waar kunnen wij weer van leren en andersom. Ook met de Mobiliteitsmakelaar wisselen we regelmatig informatie uit over wat er in onze omgeving speelt of gaat spelen en dat is van grote waarde. We kunnen daar dan direct op aansluiten."

Total Mobility
De komende periode zet Astellas in om het thema Duurzame Mobiliteit verder uit te rollen onder de noemer Total Mobility. Binnen Total Mobility zijn vier pijlers benoemd: Groen Leasebeleid, Private Lease, Uitbreiding van het Fietsenplan en de Mobiliteitskaart. Te Riele: "Momenteel hebben we al een groen leasebeleid, maar we willen nu meer het groen rijden gaan stimuleren en niet alleen de keuze voor een groenere auto. Private Lease willen we gaan aanbieden als extra service: medewerkers wijzen op de relatief lage kosten van een kleine auto die zij privé bezitten/kunnen gaan leasen tegenover de vaak meer vervuilende oudere auto's van medewerkers. Ook zou hierin een elektrische scooter of speedbike in opgenomen kunnen worden. We spelen hierbij als werkgever alleen een rol als partij die al wat opties op een rij heeft gezet, zodat de medewerker niet alles zelf hoeft uit te zoeken. De medewerker gaat de overeenkomst aan met het leasebedrijf. Het uitbreiden van het fietsenplan willen we gaan doen in de vorm van het verhogen van het te besteden bedrag, zodat medewerkers die een elektrische fiets willen aanschaffen via het fietsenplan tegemoet worden gekomen. We bieden al jarenlang het fietsenplan aan binnen de WKR-regeling en dit geeft ons deze ruimte. Tot slot willen we aan alle medewerkers in Leiden en Meppel een mobiliteitskaart aanbieden. Deze kaart kan gebruikt worden voor alle vormen van OV en de OV fiets van Leiden CS en Meppel station is voor medewerkers gratis. Deze kosten komen voor rekening van Astellas. Medewerkers hebben hierbij drie keuzes: geen Mobiliteitskaart, een Mobiliteitskaart zonder dalurenkorting en een Mobiliteitskaart met dalurenkorting. De kosten voor het abonnement op de kaart, bijkomende administratiekosten en kosten voor zakelijke reizen worden gedragen door Astellas, kosten voor het woon-werkverkeer en privé verkeer komen voor rekening van de medewerker."