BAM Infra: altijd onderweg naar vernieuwing

'Building the present, creating the future', is het motto van BAM Infra. De core business is het aanleggen van infrastructuur, zeg maar asfalt, maar dan wel met vernieuwende oplossingen: dus op een slimme, veilige en duurzame manier. Erik Thijsen is commercieel manager BAM Infra Regionaal en is verantwoordelijk voor met name Zuid-Holland. Een strateeg die verder kijkt dan zijn neus lang is en graag weet wat er speelt. "Als je weet wat de nieuwe ontwikkelingen zijn kun je daar vroegtijdig op inspelen. Twee zaken spelen een belangrijke rol bij De koers van BAM: het verduurzamen en de digitalisering, waaronder 3D ontwerpen. Alles is gericht op het creëren van een prettige en duurzame leefomgeving. Dit vergt wel meer dan het goed kunnen realiseren van een project; dat is in onze ogen vanzelfsprekend. Onze diepgaande kennis van de omgeving, rekening houdend met de behoefte van haar bewoners, ondernemers en bezoekers en het vooral samen willen doen. Dáár zit onze kracht", zegt hij trots.

Het zwarte groen
"We zijn een innovatief bedrijf. Bij asfalt denk je wellicht niet direct aan vernieuwing maar er is heel veel winst te halen in het hergebruiken van asfalt. We noemen dat ook wel het zwarte groen. Zo scheiden we bij de ZOAB-lagen de steenslag van de bitumen die van de weg afkomen. Het gebruik van nieuwe grondstoffen wordt zoveel mogelijk beperkt. De recyclingpercentages zitten zelfs boven de 90%! Daarnaast hebben we de hoge productietemperatuur van asfalt naar beneden gekregen. Van circa 160 graden naar 100. Dat scheelt heel veel energie en circa 30% aan CO2-uitstoot."

Duurzaamheid speelt vaker mee in tenders
"Het feit dat we vernieuwend zijn en voorop lopen kunnen we goed gebruiken in tenders. Wij begrijpen als geen ander welke impact de toenemende groei van het aantal inwoners, de klimaatontwikkelingen en de energietransitie hebben op onze opdrachtgevers. En dat meedenken - van grensverleggende ideeën, slimme ontwerpen en duurzame uitvoering, tot en met efficiënt beheer en onderhoud - met provincies en gemeentes, maar ook ondernemingen met complexe logistieke omgevingen ervoor zorgt dat zij hierin kunnen meebewegen."

"Gelukkig weten overheden onze inspanningen steeds meer te waarderen. Circa 10 jaar geleden ging het in tenders vaak alleen om de prijs, nu zie je dat in de kwaliteitseisen duurzaamheid in circa 40% van de aanbestedingen meespeelt. Belangrijk want dat stimuleert duurzame ontwikkelingen in Nederland."

Eerste elektrische wals
"Ook in het materieel zijn we innovatief. In april hebben we de eerste elektrische wals in gebruik genomen. Een uitstootvrije wals is uniek in de wereld. Ook dat wordt gewaardeerd door onze klanten. Op dit moment wordt nagedacht en gewerkt aan een asfaltmachine die draait op waterstof. Ook dat zal de eerste ter wereld worden. Ons beleid is er op gericht om onze machines na twee jaar te vervangen zodat we altijd de laatste stand van de techniek gebruiken."

Wijkhubs oplossing tekort aan werkruimte
"Bij de grote projecten in de binnensteden zijn er eigenlijk altijd wel problemen met de werkruimte; er is te weinig plek om het materieel op te stellen, de aanvoer en het uitrijden van vrachtwagens is lastig en er is een tekort aan parkeerplekken voor medewerkers. Daarom zetten we graag hubs in. Beter zou het zijn als we samen met de gemeente braakliggende terreinen kunnen benutten om wijkhubs te creëren, waar niet alleen BAM maar alle aannemers gebruik van kunnen maken. Een gezamenlijke wijkhub dus. Zo'n hub is niet alleen vanuit logistiek oogpunt beter, het is duurzamer en het is veiliger omdat het meer werkruimte biedt. Vanuit de hub breng je de goederen verder de stad in en kan het personeel het liefst zero emissie met de fiets of de e-bike naar de bouwplaats."

Innovatie zit in ons DNA
Hoe reageren de medewerkers daarop? Thijssen: "Onze medewerkers weten dat BAM duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Nieuwe ontwikkelingen, het aanpassen aan innovaties , het zit in ons DNA en we zijn het gewend daarin mee te gaan. Ook nu met corona hebben we op de bouw snel geschakeld; veel handen wassen, de inzet van een dubbele keet, shifts bij de pauzes, etc. Mooi is de integraliteit van BAM. We leggen niet alleen asfalt aan maar bouwen ook bruggen, kademuren en zetten verkeerslichten neer. De collega's van BAM Rail, BAM Civiel, BAM Verkeerstechniek en BAM Bouw en Vastgoed hebben goed contact met elkaar en lossen de klus met elkaar op. Het is fijn om zo samen te werken aan een grote klus in de binnenstad, want dan kun je gebruik maken van elkaars expertise en voorop blijven lopen. En dat wil elk bedrijf toch?"

We zijn overal. En altijd dichtbij
BAM Infra Regio Den Haag is een van de partners van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, vanwaar die keuze? Thijsen: "Onze ontwikkelingen zijn gestoeld op de klantvraag, dus wil je weten wat er speelt. We zeggen wel: 'We zijn overal. En altijd dichtbij'. Uit de bijeenkomsten en overleggen halen we een deel van de benodigde informatie. Als je feeling hebt met de markt kun je vervolgens inschatten wat er op je afkomt. Zo zie je nu overal de elektrische deelscooters rijden en vooral ook op de stoepen staan. De vraag is hoe lang het blijft zoals het nu is, en wat zij in de nabije toekomst in de stad nodig hebben. Daar denken wij nu alvast over na.

Daarnaast moet je ook naar je eigen organisatie willen kijken. Samen met de Mobiliteitsmakelaar leggen we nu de focus op de vervoerbewegingen van onze eigen medewerkers. Ze werken nu, vanwege de coronacrisis, zoveel mogelijk vanuit huis. Maar kan dat straks ook ? En hoe dan? We waren gewend om elke dag naar het werk te gaan, we ervaren nu dat dat niet perse hoeft. Goed om dan de shift te maken naar een andere manier van werken en reizen. Dat willen we doen door samen te werken aan innovaties die de aantrekkelijkheid, bereikbaarheid en veiligheid van steden en dorpen verbeteren. Kortom: De toekomst van Nederlanders."