18/11/2021

Bereikbaar Haaglanden en Rijnland gaat op in Zuid-Holland Bereikbaar

Het voornemen is dat de huidige uitvoeringsorganisaties Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, BEREIK! en De Verkeersonderneming per 1 januari opgaan in Zuid-Holland Bereikbaar. Dat is nodig om de opgaven in de provincie en de drukte die daarmee gepaard gaat het hoofd te kunnen bieden. Er worden de komende jaren zo’n 200 duizend woningen bijgebouwd en veel wegen, bruggen en tunnels hebben dringend groot onderhoud nodig. Dat leidt tot extra drukte. René Vrugt, programmadirecteur Zuid-Holland Bereikbaar: “Er ontstaat een unieke samenwerkingsorganisatie waar verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement onder één dak samenwerken aan een goede bereikbaarheid van de provincie Zuid-Holland.”

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam bundelen hun krachten in Zuid-Holland Bereikbaar. De samenwerkingsorganisatie leidt straks het verkeer in goede banen en zorgt ervoor dat werkzaamheden goed op elkaar zijn afgestemd. Tegelijkertijd helpt Zuid-Holland Bereikbaar bewoners en bedrijven te kiezen voor slimme en duurzame manieren van reizen en vervoer. Zo houden we met elkaar – overheden, (logistieke) bedrijven, werkgevers, bezoekers én bewoners – Zuid-Holland in beweging.
De komende tijd publiceren we meer nieuws over Zuid-Holland Bereikbaar en de ontwikkelingen rond de oprichting.