Bert Mooren, directeur VNO-NCW West

Enorme mobiliteitsopgave

'De mobiliteitsopgave voor onze regio de komende jaren is enorm. Verkeersprognoses wijzen op het dichtslibben van het verkeerssysteem. Dat is slecht voor de leefbaarheid én voor het vestigingsklimaat. Samenwerken aan bereikbaarheid en aan een sterke en duurzame regio, daarvoor staan we samen aan de lat!'