Bert Tameling: Blijven hameren op mobiliteit

'We moeten blijven hameren op mobiliteit'

"We zijn goed op weg maar het thema mobiliteit moet nog meer leven worden ingeblazen." Bert Tameling is directeur van Waalpartners, een civieltechnisch ingenieursbureau gevestigd in Naaldwijk. Veel projecten van Waalpartners hebben met infrastructuur en doorstroming van verkeer te maken. Het verbeteren van de mobiliteit van de regio is een speerpunt van het bedrijf.

"Bereikbaar Haaglanden is een uitstekend initiatief om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren," vindt Tameling, die naast zijn werkzaamheden bij Waalpartners ook ambassadeurs van het bereikbaarheidsplatform is. "'Voor de economische ontwikkeling én voor prettig woon-werkverkeer is een goede bereikbaarheid van groot belang. Met name in het Westland is nog veel ruimte voor verbetering. Het Westland is nog altijd moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Maar door andere initiatieven te lanceren, worden mensen in ieder geval gestimuleerd na te denken over hun vervoerswijzen." Tameling denkt dat het van groot belang is om te blijven hameren op mobiliteit, zodat mensen zich bewust worden van de problematiek, maar vooral ook van de mogelijke mobiliteitsoplossingen.

Alternatief vervoer
Waalpartners wil binnen de eigen organisatie het goede voorbeeld geven en op duurzame wijze mobiliteitsoplossingen aanbieden aan hun werknemers. Vanwege het grote succes van de voorgaande edities is onlangs voor de derde keer een project met elektrische scooters van start gegaan. "Waar mogelijk willen we werknemers stimuleren om gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen," vertelt Tameling. "De e-scooters zijn hier een voorbeeld van. Daarnaast hebben we op het terrein vijf laadpalen voor hybride auto's." Werknemers zijn over het algemeen enthousiast over de vervoersmogelijkheden die het bedrijf biedt, maar door grote afstanden waar Waalpartners mee te maken heeft is het niet altijd mogelijk om de auto te laten staan. "Wij zijn actief door heel Zuid-Holland, waardoor een e-scooter niet altijd praktisch is. Maar we maken ons voortdurend sterk om de auto zo veel mogelijk te laten staan."

Samen staan we sterk
"Om de mobiliteit te verbeteren is het cruciaal dat bedrijfsleven en overheid samenwerken," stelt Tameling. "'Samen met Royal FloraHolland, een andere grote speler in de regio, proberen wij mobiliteit in het Westland nog meer onder de aandacht te brengen. We willen andere ondernemers bewust maken van de noodzaak van een goede bereikbaarheid. Samen met collega-ondernemers kunnen we echte veranderingen teweegbrengen. Om dit te kunnen doen, hopen we aan het einde van het jaar nog meer partners te hebben in het Westland. Belangrijk in de samenwerking is dat bedrijven van elkaar kunnen leren, zodat zij kunnen zien wat werkt en wat niet. Daarnaast is het uiteraard van belang om nieuwe dingen uit te proberen. Als we initiatieven zien of ideeen hebben, pakken we ze op. Daar ben je per slot van rekening ondernemer voor."