Beter Benutten

In het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de twaalf drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. In het programma ligt de nadruk vooral op maatregelen die reizigers in staat stellen op een slimme manier snel op de plek van bestemming te komen. Dat kan als we 10 procent reistijdverbetering van deur tot deur realiseren in de spits in de drukste gebieden. Haaglanden is een van de twaalf gebieden waar het Beter Benutten programma is uitgerold. Meer informatie.

Doorgaan om niet stil te staan
In juli 2016 waren alle CEO's Beter Benutten op een Ronde Tafelbijeenkomst te gast bij de Haagse CEO Ab van der Touw van Siemens. In die informele bijeenkomst sprak het bedrijfsleven de duidelijke intentie uit om ook de komende jaren door te gaan met de inzet op slim reizen en slim werken, met als doel het stimuleren van de economie door het verder terugdringen van files en vertragingen. De slotverklaring is overhandigd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Melanie Schultz van Haegen.