BIZ Grote Polder: Niet eindeloos overleggen

“Het moet afgelopen zijn met geklets en overleg, je moet het gewoon doen!” Aan het woord is Ad van den Berg, parkmanager van ParkTrust, een bedrijf dat veiligheid en dienstverlening verleent aan ondernemers op Bedrijventerrein Grote Polder. Van den Berg toont met enkele voorbeelden aan dat betere bereikbaarheid in de regio gerealiseerd kan worden, maar dat daarvoor concrete projecten moeten worden opgezet. Hij werkt hierbij graag samen met de mobiliteitsmakelaar die namens Bereikbaar Haaglanden in de regio Rijnland actief is.

Bedrijven Investeringszone (BIZ) Grote Polder is een samenwerkingsverband tussen ondernemingen op Bedrijventerrein Grote Polder bij Zoeterwoude. Het doel van de samenwerking is dat bedrijven de kwaliteit van de bedrijfsomgeving kunnen verbeteren. Duurzame mobiliteit is hierbij een belangrijk speerpunt. Het gezamenlijke bedrijfsleven op het terrein probeert de bereikbaarheid op verschillende manieren te bevorderen. In 2014 is de Grote Polder Express in het leven geroepen. Een extra buslijn in de spits tussen BIZ Grote Polder en Leiden Centraal, die zowel in de ochtend- als de avondspits tweemaal rijdt. Het project is tot stand gekomen dankzij samenwerking tussen BIZ Grote Polder en Heineken en is mede gefinancierd met subsidie van de Provincie Zuid-Holland. “Wij hebben dit plan samen met de mobiliteitsmakelaar uitgewerkt en het is in de praktijk succesvol gebleken,” vertelt Van den Berg. “Het toont aan dat je gewoon in actie moet komen in plaats van eindeloos te overleggen.” Het succes van de Grote Polder Express toont zich door het feit dat er inmiddels genoeg gebruikers zijn om de bus in de reguliere dienstverlening te laten rijden.

Filekijken met webcam
In juni 2016 heeft ParkTrust opnieuw een project opgezet, ditmaal gericht op het beperken van de files rondom het bedrijventerrein. Ook hierbij is samengewerkt met Bereikbaar Haaglanden en via een Plan van Aanpak een startsubsidie verkregen. Op het knooppunt N11/A4 is een webcam opgehangen waarmee die werknemers en werkgevers in de regio kunnen bekijken. Op deze manier kunnen zij zelf inschatten of het, met het oog op files, beter is om later of juist eerder dan gewoonlijk te vertrekken. Van den Berg heeft in Dordrecht al eerder een vergelijkbaar project geïnitieerd, waarbij ook een app is ontwikkeld om het gebruiksgemak te vergroten. Deze app wordt ook voor Grote Polder ontwikkeld, zodat men onderweg kan zien hoe het met de files gesteld is. “BIZ Grote Polder is een voorbeeldterrein in Nederland’, stelt Van den Berg. “Als we zien dat iets werkt, herhalen we het gewoon op andere terreinen. Op die manier ontstaat een steeds betere bereikbaarheid in de regio.”

Enthousiasmeren
Gericht op het duurzaamheidsvraagstuk zijn de afgelopen jaren ook e-bikes ingezet. “We wilden onderzoeken of mensen de elektrische fietsen zien als goed alternatief voor de auto. We hebben de e-bikes beschikbaar gesteld aan de medewerkers op het terrein en de deelnemers hebben aangegeven dat dat het zeer goed is bevallen. We willen graag een vervolg hieraan geven,” vertelt Van den Berg. “Het is duidelijk dat je mensen enthousiast kan krijgen als je ze simpelweg de mogelijkheid biedt om hun mobiliteit te bevorderen. Het heeft positieve gevolgen voor de hele regio.” Dit sluit helemaal aan bij de doelstellingen van Bereikbaar Haaglanden, zodat er ongetwijfeld ook in de toekomst constructief samengewerkt zal worden.