Bram Meijer: Meer bedrijven betrekken

Gemeente Westland wil meer bedrijven betrekken

"In het najaar van 2016 gaan we een offensief lanceren om meer partners te krijgen. Wanneer meer bedrijven convenantpartner worden, kunnen we de bereikbaarheid hier écht verbeteren." Bram Meijer, wethouder van verkeer en vervoer, openbare ruimte en water en groen in het Westland, beschrijft zichzelf als gemotiveerde ambassadeur van Bereikbaar Haaglanden. "We willen gedragsverandering bij bedrijven voor elkaar krijgen."

 

Het Westland is een economisch zeer actief gebied met veel beroepsverkeer. Des te meer reden om te zorgen voor goede, duurzame mobiliteit in het gebied, vindt Meijer. "Het Westland heeft honderdduizend inwoners, elf dorpskernen en veel bedrijvigheid. Wij moeten ervoor zorgen om goede faciliteiten te bieden aan de vrachtwagens, zij vertegenwoordigen de core business van deze regio. We proberen om mensen op verschillende tijden te laten rijden. Waarom zou iedereen om acht uur moeten vertrekken? Vaak draagt een uurtje eerder of later al enorm bij aan de doorstroom. Bij het bedrijventerrein Wateringen hebben we hebben camera's geplaatst zodat chauffeurs kunnen kijken of er file staat."

Het Westland is een economisch zeer actief gebied met veel beroepsverkeer. Des te meer reden om te zorgen voor goede, duurzame mobiliteit in het gebied, vindt Meijer. "Het Westland heeft honderdduizend inwoners, elf dorpskernen en veel bedrijvigheid. Wij moeten ervoor zorgen om goede faciliteiten te bieden aan de vrachtwagens, zij vertegenwoordigen de core business van deze regio. We proberen om mensen op verschillende tijden te laten rijden. Waarom zou iedereen om acht uur moeten vertrekken? Vaak draagt een uurtje eerder of later al enorm bij aan de doorstroom. Bij het bedrijventerrein Wateringen hebben we hebben camera's geplaatst zodat chauffeurs kunnen kijken of er file staat."

Gemeente in beweging
Meijer wil dat meer bedrijven zich aansluiten bij Bereikbaar Haaglanden. Hij wijst erop dat bloemenveiling Royal FloraHolland uit Naaldwijk actief een bijdrage levert. "We moeten ervoor zorgen dat we nog meer grote partijen beetpakken. We willen dat bedrijven hun gedrag ten aanzien van mobiliteit veranderen." Meijer realiseert zich dat de gemeente een voortrekkersrol heeft en het goede voorbeeld dient te geven aan de bedrijven in de regio. "Momenteel zijn we in Naaldwijk bezig om van vijf gemeentekantoren naar twee kantoren te gaan. Voorheen moesten mensen vaak noodgedwongen gebruik maken van de auto vanwege de grote afstanden tussen de kantoren. Nu zijn de afstanden ideaal voor de fiets. We zorgen ervoor dat mensen hun elektrische fietsen bij de nieuwe gebouwen kunnen stallen. Zo wordt het vervoer duurzamer en gezonder." Volgens de planning zijn de nieuwe gemeentekantoren in juli 2017 klaar voor gebruik.

Investeren in infra
Voor het Westland zijn drie ambassadeurs actief, Bram Meijer, Gijs Kok en Bert Tameling. "Samen, en in goed overleg met Astrid Homan, mobiliteitsmakelaar van Bereikbaar Haaglanden, ondernemen we verschillende initiatieven om de mobiliteit in de regio op een duurzame manier te bevorderen," vertelt Meijer. "Op korte termijn betekent dat vooral mensen zo mogelijk uit de auto en op de fiets te krijgen. De gemeente Westland moet het goede voorbeeld geven, maar momenteel hebben we te maken met verouderde infrastructuur. Dat gaan we aanpakken en daarbij nemen we natuurlijk ook het fietsnetwerk mee. Het wegennet is momenteel kwetsbaar, we moeten gaan investeren. Op de planning staat bijvoorbeeld het verbreden van de wegen rondom FloraHolland en een verdubbeling van de hele veilingroute. Daarnaast richten we ons wat betreft de lange termijn op het opzetten van een hoogwaardig openbaar vervoersnetwerk. Het mooiste zou zijn als de randstadrail op termijn ook door het Westland rijdt."