Eric de Winter: duurzaamheid is een belangrijk punt

Connected Transport in de logistiek We zijn een logistieke dienstverlener die gespecialiseerd is in sierteeltlogistiek. Dus de logistiek vanaf de productiebedrijven die in de Greenports in Nederland gevestigd zijn, met afzet naar alle exporterende groothandelsbedrijven die op alle veilinglocaties in Nederland of daarbuiten gevestigd zijn. Wij hebben 5 locaties in Nederland en één in Duitsland (Herongen) waar vandaan wij onze klanten 24/7 bedienen. We werken met dag en nachtploegen en hebben op dit moment 375 mensen in dienst en op dit moment hebben we 85 eenheden rondrijden.

Duurzaamheid Wij hoorde bij de eerste 10 bedrijven in Nederland die een Lean & Green Award kregen. Duurzaamheid is altijd een belangrijk punt in onze organisatie geweest en daarom zijn we 7 jaar geleden gestart met LNG trucks. Probleem was echter de beschikbaarheid van trucks en LNG tankstations. Daardoor hebben we de keuze gemaakt om een eigen tankstation te bouwen waarvan de vergunning na 3 jaar niet verlengd werd. Hoewel we eerst een paar jaar geen LNG trucks meer hebben aangeschaft, hebben we toch dit jaar weer besloten om een LZV op LNG aan te schaffen aangezien deze goedgekeurd is door de TÜV. Hiermee mogen we ook naar onze locatie in Duitsland rijden. Deze combinatie is een van de duurzaamste van Nederland maar we willen toch op andere manieren verder met de invulling van duurzamer transport. Nu zijn we gezamenlijk gestart met Connected Transport en daar zien wij toch wel heel veel mogelijkheden in, aangezien we vaak dezelfde trajecten rijden denken wij dat het wat gemakkelijker wordt om samen met andere trucks een konvooi te kunnen organiseren. Het mooie van de opzet die nu gemaakt wordt, is dat het bedrijfsleven bij de plannen betrokken wordt en dat het niet te groot wordt gemaakt, zodat je snel pilots kan gaan draaien en resultaten kan gaan boeken. Natuurlijk zullen wij met de toekomstige trucks aanpassingen aan de configuratie moeten doen en moeten investeren maar dat hoort bij onze duurzaamheidsdoelstelling.

We bereiken met dit project ook een betere bereikbaarheid door betere verkeersdoorstroming. Zo bieden wij onze mensen een fietsplan aan om hen te stimuleren in het woon-werkverkeer meer gebruik te maken van de fiets. Vanuit onze visie voor duurzame inzetbaarheid willen wij de mensen stimuleren om meer te gaan bewegen en daarvoor bieden wij hen ook fitnessabonnementen aan. Zo zijn er ook steeds meer mogelijkheden om in te spelen op de wensen van onze medewerkers door flexibele inzet van hun arbeid.
Via het verbeteren van de bereikbaarheid en het verminderen van de CO2 uitstoot kunnen we de duurzaamheid voor mensen optimaliseren.