Erika Spil: goede samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven

Ik hecht aan een goede samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven om de Randstad bereikbaar te houden.

Alleen samen zorgen we voor een duurzame en toekomstbestendige bereikbaarheid van dit bijzondere deel van de Randstad.