Gemeente Noordwijk: verbeter de wereld, begin bij jezelf

Duurzame mobiliteit is een belangrijk aandachtspunt binnen de gemeente Noordwijk. Er wordt gekeken welke duurzame stappen gezet kunnen worden binnen de gemeente op het gebied van infrastructuur maar ook op het gebied van gedrag. Zo gaat de wethouder het gesprek aan met ondernemers. Wat kunnen zij met hun medewerkers doen om anders te reizen?
De gemeente pakt ook in de rol van werkgever haar verantwoordelijkheid op. Een postcodeanalyse van alle medewerkers is al gemaakt en er wordt nagedacht over verbetermogelijkheden in het beleid. Want zo luidt het motto: 'verbeter de wereld, begin bij jezelf.'

Martijn Tiersma is medewerker verkeer en mobiliteit met specialisatie duurzame mobiliteit. De gemeente Noordwijk telt bijna 45.000 inwoners en bestaat uit de vier kernen Noordwijk aan Zee, Noordwijk-Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk.

Tiersma: "De gemeente Noordwijk maakt werk van duurzame bereikbaarheid. Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in de samenleving, er komt meer draagvlak voor en de mogelijkheden nemen toe. Daarom is dit hét moment om mobiliteit in onze regio te hervormen. Het streven is om alles wat met verkeer en vervoer te maken heeft met een duurzaam oog te bekijken en zo het geheel toekomstbestendig te maken."

Ambities met verduurzaming eigen vervoer
Begin 2021 is de gemeente als partner aangesloten bij de community van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. "We hebben ambities met duurzame mobiliteit maar dat betekent logischerwijs ook dat je naar jezelf moet kijken. Bereikbaar Haaglanden en Rijnland heeft voor de gemeente Noordwijk een postcodeanalyse met betrekking tot woon-werkroutes onder de ruim 300 medewerkers uitgevoerd. Daaruit bleek dat medewerkers verspreid wonen over de regio, maar dat velen relatief dichtbij de kantoren in Noordwijk of Noordwijkerhout wonen. Vóór de coronamaatregelen werd jaarlijks 53 keer de aarde rond gereden en hierbij werd ruim 300 ton CO? uitgestoten. Meer dan de helft van de ritten wordt per auto afgelegd. Er valt dus nog wat te verbeteren. De fiets is een goed alternatief en dat wil de gemeente dan ook bevorderen en promoten. Er is gestart met het nadenken over andere mogelijkheden omtrent regelingen en beleid. Het gezegde luidt niet voor niets 'verbeter de wereld, begin bij jezelf', zegt Tiersma.

In gesprek met ondernemers
"Het partnerschap is een steuntje extra om mooie ideeën die je hebt om te zetten naar toepassing in de praktijk. Zo kent de community van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland veel overheden en ondernemers waaronder veel uit de regio. Dat was voor ons een extra reden om aan te sluiten. Het is goed om met elkaar inspiratie te delen en kennis uit te wisselen. Zo gaat wethouder Ter Hark, onder andere ook ambassadeur voor Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, in gesprek met lokale ondernemers over hun mobiliteit, ambities en mogelijkheden. De mobiliteitsmakelaar van de community sluit daarbij aan omdat zij goed zicht heeft op wat bedrijven meestal doen en wat de impact is. Daarnaast wordt bijgedragen aan verschillende projecten op het gebied van fietsen, openbaar vervoer en financiële regelingen."

Aanpassingen op straat
Met onder andere de Regionale Energiestrategie en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur staan er voldoende vraagstukken op de planning om met mobiliteitsverbeteringen in de gemeente aan de slag te gaan. Een van de speerpunten is het aanpassen van de laadinfrastructuur van voertuigen.

"Er staan er nu circa 100 laadpalen in de gemeente maar het doel is om dit flink uit te breiden. Ook wordt nagedacht over laadpalen voor doelgroepenvervoer en voor de logistiek. Fietsen is als vervoermiddel ook heel erg in ontwikkeling en dit is in lijn met de duurzame visie van gemeente Noordwijk. Daarom wordt er nu gewerkt aan een fietsplan waarin we ook de doorfietsroutes meenemen. Bij het fietsen komen alle disciplines samen: verkeersveiligheid, ruimte voor de fietser, verruimen van de fietspaden en gedragsverandering. Ook bieden we ruimte aan hoogwaardig openbaar vervoer. De bus van Leiden naar Schiphol gaat ook door onze gemeente rijden. Daarvoor zijn de bushaltes verbreed en verlengd.

Ook deelvervoer heeft onze aandacht. De gemeente Noordwijk volgt de ontwikkelingen en daagt de marktpartijen uit om met initiatieven te komen waarbij de nadruk op het draagvlak van de bevolking ligt. De gemeente denkt graag mee over ideeën en mogelijkheden," zegt Tiersma gemotiveerd.