Hans Horlings: Bevorderen duurzame vervoermiddelen

Ambassadeur:
Hans Horlings, wethouder Midden-Delfland

De gemeente Midden-Delfland ziet het als taak om het autoverkeer in het gebied terug te dringen en het gebruik van duurzame vervoermiddelen verder te bevorderen. Midden-Delfland ziet daarbij goede kansen voor de fiets. De opkomst van de e-bike zorgt ervoor dat de fiets ook op langere afstanden aantrekkelijk is. Inzetten op fietsmaatregelen is daarom kansrijk in de strijd tegen de verkeersproblemen in de regio.

Wethouder verkeer Hans Horlings: “Midden-Delfland ligt precies tussen alle economische activiteit in de regio. Dagelijks gaat veel autoverkeer door ons gebied heen, wat zorgt voor overlast en verkeersproblemen. De fiets is een aantrekkelijk alternatief voor veel mensen die dagelijks door Midden-Delfland rijden. Zeker als we de fietsvoorzieningen in ons gebied verder verbeteren. Samen met de convenantpartners willen we automobilisten verleiden om over te stappen op de fiets.”