Huschka: Duurzaamheid moet in je DNA zitten

Eerste beveiligingsbedrijf dat zero emissie rijdt
Een beveiligingsbedrijf heeft natuurlijk alarm opvolging, mobiele surveillance en object beveiliging tot core business. Huschka met vestigingen in Leiderdorp, Bodegraven, Zoetermeer en Rijswijk heeft dat ook maar is daarnaast innovatief, duurzaam en maatschappelijk.

Uitdaging aan dealers
"Al in 2010 was onze visie dat we met het wagenpark elektrisch wilden gaan rijden. De eerste elektrische auto, een Citroen was toen net op de markt en ik wilde er bedrijfsmatig mee aan de slag," zegt Emill de Waal, directeur van Huschka. "Ik heb drie dealers uitgedaagd om met ons in zee te gaan maar de tijd was er niet rijp voor: teveel kinderziektes en een te lage actieradius. Daarna kwam Renault met zijn elektrische auto en zijn we gestart met haalbaarheidsonderzoeken. Onze werkzaamheden pasten binnen de actieradius van ongeveer 110 kilometer. Dus konden we in 2015 starten; eerst met 3 auto's, nu inmiddels met 16. Dit jaar faseren we de laatste benzine auto's in de backoffice uit. Dan rijdt alles elektrisch en is ons ideaal vanuit 2010 gerealiseerd. Het is uniek dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Natuurlijk zijn er hobbels geweest. De moeilijkheidsgraad zit in de opeenvolging van diensten. Daarom hebben we nu op diverse plaatsen snelladers staan zodat medewerkers tussen twee diensten tijdens de sleuteloverdracht in 20 minuten de auto kunnen opladen. Dan heb je zo'n 80% opgeladen."

Bedrijfsauto ophalen bij de hub
"Niet alleen rijden we elektrisch, we zijn ook kritisch ten opzichte van het aantal meters dat we rijden. Daarom optimaliseren we ook het woonwerk-verkeer. Zo hebben we vestigingen die strategisch zijn gekozen dichtbij de woning van de medewerkers en dichtbij de opdrachtgevers hubs geplaatst. Medewerkers gaan bijvoorbeeld met de fiets naar de hub en halen daar de bedrijfsauto op. Vanuit Den Haag eerst naar Leiderdorp om de auto op te halen en dan weer terug naar een klant in Den Haag is niet logisch. Dat kan efficiënter en met minder kilometers en brandstof."

Autonoom rijden
Wanneer Huschka eind 2020 geheel emissie loos rijdt, lopen zij vijf jaar voorop op de eisen die de gemeenten stelt want die stellen de zero-emissie stadslogistiek pas in 2025 verplicht.

"Vaak denkt men bij objectbeveiliging aan heel grote bedrijven maar juist bij het MKB kan je met alarmopvolging ook duurzaam aan de slag, dat geldt ook voor een bedrijventerrein. Daar zie je soms nog diesels rijden. Echt onnodig! Juist daar kun je met elektrische auto's heel goed uit de voeten en we denken zelfs al na of het mogelijk is om daar autonoom te rijden." De Waal zit niet stil: "Ons proces van bewaking wordt steeds verfijnder. Zo is er een eerste verificatie door middel van inbraakalarm, een tweede verificatie door middel van camera's met ondersteuning vanuit de mobiele surveillance. Een sluitend proces met alle techniek die reeds voorhanden is. Waar nodig bedienen wij op aftand slagbomen en deuren en beantwoorden wij intercoms vanuit onze VTC (VideoToezichtCentrale)."

Ook duurzaam inkopen
"Duurzaam doen is belangrijk maar ook duurzaam inkopen en daar ontbreekt het bij veel bedrijven en overheden nog wel aan," zegt De Waal. "Ik spreek hier overheden ook op aan omdat die vaak wel zeggen dat ze een voorbeeldfunctie hebben maar dan in de praktijk een ander beleid uitvoeren. Jammer, want duurzaamheid moet in je DNA zitten, het biedt ook veel voordelen. Daarom is bijvoorbeeld een bedrijf als de Rabobank klant bij ons en ben ik zelf partner van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland geworden."

Maatschappelijk
Niet alleen innovatief in duurzaamheid, Huschka is ook een zeer maatschappelijk bedrijf. "Bijna een kwart van onze medewerkers is ingestroomd via een re-integratietraject uit de bijstand of behoort tot categorie "arbeidsgehandicapten". We vinden het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt tot zinvol werk. Vanuit die filosofie hebben we ook een samenwerking met allerlei scholen en onderwijsinstellingen in Leiden zodat we veel van hun stagiaires kunnen begeleiden. Onder het motto Hart voor veiligheid heeft Huschka al 12 AED's geplaatst op plekken waar veel mensen komen. De Waal: "Om uniformiteit te bewerkstelligen tussen de AED's hebben we in overleg met de gemeenten en het Rode Kruis besloten om deze apparatuur te doneren. Dan hangen er in een omgeving zoveel mogelijk dezelfde types en weten mensen hoe ze deze moeten gebruiken."

Investeren in duurzaamheid loont
"Mede doordat we jaren geleden al veel geïnvesteerd hebben in duurzaamheid hopen we dit jaar uit de rode cijfers te blijven. Door de coronacrisis ben ik mij er nog meer van bewust dat investeren in duurzaamheid loont. Andere bedrijven moeten deze investeringen nu gaan plegen tijdens een crisis, dat valt niet mee. Wij hoeven nu alleen maar het proces te finetunen en dat levert alleen nog meer kostenbesparingen op."