Ilona Jense: Duurzame mobiliteit als kernwaarde voor de toekomst

Mobiliteit is een van de kernwaarden bij de ontwikkelingen in onze gemeente en de regio. Hoe houden we onze huizen, centra en buitengebieden goed en duurzaam bereikbaar? Pijnacker-Nootdorp heeft een duidelijke visie op duurzame mobiliteit, waarbij we inzetten op minder, anders en schoner reizen.

Binnen onze organisatie werken we met innovatieve werkvormen en stimuleren we duurzaam woon-werkverkeer. Met moderne technische middelen en flexibele werkplekken kan iedereen gemakkelijker vanuit huis of een andere locatie werken. Hierdoor zijn minder verkeersbewegingen nodig of verschuiven deze op zijn minst naar tijdstippen buiten de spits.

Ook stimuleren we medewerkers met de (elektrische) fiets naar het werk te komen. Medewerkers die met het ov naar Pijnacker komen sporen we aan na te denken over alternatieven voor de 'last mile'. We maken daarbij graag gebruik van de aansprekende acties van Bereikbaar Haaglanden, waarmee je andere vormen van vervoer kunt proberen. De komende jaren willen we graag gebruik blijven maken van de expertise en inzet van Bereikbaar Haaglanden.

Daarnaast is ons wagenpark voor een groot deel vervangen door elektrische auto's. En er zijn dienstfietsen te leen voor medewerkers. Daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. Zo willen we de komende jaren onze fietsenstalling verder uitbreiden en verbeteren. Ook blijven we onze ondernemers aanmoedigen om zich aan te sluiten bij Bereikbaar Haaglanden. Alleen samen kunnen we immers de regio leefbaar en bereikbaar houden.