Jan Willem Immerzeel: Van de inhoud naar de mens

Vanaf het begin van corona werkten alle medewerkers van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) hele dagen thuis. Voor het aansturen van een afdeling heeft dat direct gevolgen. Zo ook voor Jan Willem Immerzeel. Hij is directeur Verkeer bij de MRDH en heeft 25 medewerkers in zijn team.

"De nadruk lag direct op het welzijn van de medewerkers en op zoveel mogelijk persoonlijke contacten," zegt Immerzeel. "We organiseerden elke week een digitaal teamoverleg, ik had bijna elke week even individueel contact met alle medewerkers en er was elke donderdag een digitale borrel. Dat werd allemaal heel goed bezocht; iedereen had er behoefte aan. Ook is er een digitale koffiecorner in Teams die iedereen kan openen voor een kletspraatje. En om het thuiswerken zo geriefelijk mogelijk te maken was het toegestaan om schermen, bureaustoelen of bureaus mee te nemen naar huis. Vóór de vakantieperiode heb ik met mijn team 1 fysieke bijeenkomst gehouden buiten kantoor. We hebben een locatie in het bos gekozen waar we konden lunchen en waarbij we zowel in groepjes konden wandelen en bijkletsen en daarna buiten en op afstand een gezamenlijke borrel hadden. Ook dat werd zeer gewaardeerd. De eerste periode stond niet de inhoud centraal maar de mens: hoe gaat het met je? Hoe gaat het thuis? Hoe voel je je? Daar hebben we veel aandacht voor gehad."

Laag ziekteverzuim
Ik merkte zelf ook dat de balans soms de verkeerde kant opschoot. Aan het digitaal werken ben je vrij snel gewend maar 13 digitale vergaderingen achter elkaar went volgens mij nooit. Dat is heel vermoeiend. Daarom probeer ik nu voorafgaand aan de werkdag al een uurtje te lopen en als het kan tussendoor ook. Omdat mijn vriendin een vitaal beroep heeft konden de kinderen de meeste dagen op de crèche blijven maar als dat niet had gekund was het echt heel lastig geworden om te werken. Ook nu zijn ze in vergaderingen wel in beeld geweest."

"Digitaal werken en thuiswerken verstoort snel de balans. Daarom hebben de medewerkers de dag voor Bevrijdingsdag als gratis blokdag gekregen. Daarnaast hebben we als management iedereen gestimuleerd om van de zomer toch vooral wat vakantie op te nemen. Alle maatregelen bij elkaar hebben geholpen. Het ziekteverzuim is lager dan normaal.

De aandacht voor de medewerkers zal ook de komende maanden blijven omdat we conform de RIVM richtlijnen tot eind december zoveel mogelijk thuiswerken. Op maandag en donderdag is het kantoor open voor de post, om fysieke handtekeningen te zetten en om ICT-werkzaamheden uit te voeren die alleen daar mogelijk zijn. Na toestemming van hun manager mogen collega's die dat aanvragen op die dagen op kantoor werken. Maar dat blijven uitzonderingen.

En weer naar de inhoud
"Zo langzaam aan is mijn agenda weer veel inhoudelijker geworden en ben ik weer in het oude regime. Maar de aandacht voor het team blijft. Zo blijven de wekelijkse digitale overleggen, net als de persoonlijke gesprekken. Ook wordt bekeken of we als team elke maand ergens fysiek op afstand bij elkaar kunnen komen."
Is de inhoud van het werk de afgelopen maanden veranderd? Immerzeel: "De speerpunten waren duurzame mobiliteit en verkeerveiligheid en dat is nog steeds zo. Wel komt iets meer de nadruk te liggen op data en monitoring. Niet zozeer als voorwaarde voor het beleid maar wel om te zien of er trendbreuken optreden. Zo is het zorgelijk te zien dat we minder verkeer hebben, maar dat het aantal verkeersslachtoffers niet daalt. Ook zien we dat het individueel vervoer is toegenomen en dat het collectief vervoer drastisch is afgenomen. Na een eerste dip heeft het deelvervoer zich gehandhaafd. De spitsen zijn minder druk bezet en dat is verklaarbaar omdat veel meer mensen thuiswerken. Er is een toename van recreatief verkeer, en dat is logisch omdat veel verkeer voorheen werd gecombineerd. Je ging naar je werk en nam daarna gelijk boodschappen mee. Nu is dat een aparte rit. Het lijkt dan ook net alsof er een enorme transitie is naar de fiets maar dat is vertekend, want het is vooral recreatief verkeer. Toen op 1 juni de maatregelen werden versoepeld steeg de mobiliteit direct. Of dat ook zo uitpakt op het moment dat er een vaccin is, blijft koffiedik kijken. Wel zie ik een trend dat mensen bewuster reizen en bewustere keuzes maken. Ik ben benieuwd tot welke mobiliteitspatronen dat gaat leiden.

In het eigen team hebben we onderzocht wat de wensen zijn na coronatijd. Ruim 80% wil dan minimaal 1 dag extra thuiswerken of kiest ervoor om fifty-fifty te werken: de helft thuis en de helft op kantoor. Die keuze zou ik zelf ook maken. Niet meer vier hele dagen naar kantoor maar minimaal 1 dag per week thuiswerken of hybride werken. Dat is prima. En we weten nu dat het ook goed te doen is."

Kledingkeuze?
In het begin droeg ik thuis gewoon dezelfde kleding als naar het werk maar daar is verandering in gekomen. Nu is het meestal een spijkerbroek met een overhemd, al dan niet met jasje, afhankelijk wie ik ga ontmoeten. En op al die warme dagen in de afgelopen maanden was het een T-shirt.
Grappig is dat de kledingkeuze bij veel mensen is veranderd. Ook steeds meer bestuursleden zie ik nu in een spijkerbroek en op gympen."