Je kunt overal werken en je doelen behalen

Siemens kent het Nieuwe Werkmodel

Een scherper leaseautobeleid, het stimuleren van de elektrische auto, van het openbaar vervoer, van fietsgebruik en van hybride werken. Dat zijn de maatregelen die Siemens nu al neemt in het kader van Spreiden en Mijden. Dit beleid draagt bij aan 'ownership' - het verantwoord omgaan met je taken - en een betere work-lifebalance, en het is beter voor de leefbaarheid van de stad. Maar als het aan Dirk De Bilde, Chief Executive Officer (CEO) van Siemens Nederland ligt, gaan ze een stap verder. "We moeten een statement maken. Stel dat we met elkaar zeggen: 'Vandaag laten we allemaal de auto staan!' Dan brengen we een verandering op gang."

Siemens is een van de grote werkgevers in Den Haag die gaan voor 'spreiden en mijden', zoals dat zo mooi heet. De stad Den Haag bereikbaar houden door het stimuleren van hybride werken, dus zowel thuis als op kantoor aan de slag, het werken op kantoor zoveel mogelijk verdelen over de dagen van de week en zo min mogelijk in de spits reizen. "Met onze Siemensvestiging in Den Haag voelen we ons betrokken bij de leefbaarheid van de stad," zegt Dirk De Bilde, CEO van Siemens Nederland. "Zo hebben we de leaseautoregeling kritisch bekeken en scherpere eisen geformuleerd. Is een leaseauto nog wel nodig? En zo ja, dan bij voorkeur een elektrisch model. Als Siemens produceren we zelf laadpalen dus die zetten we volop in. Ons doel is om in 2030 ons gehele wagenpark wereldwijd elektrisch te hebben. Vanuit Siemens in Nederland willen we voorop lopen en dat doel eerder behalen. Ook denken we na over de inzet van Mobility-as-a-Service apps. Voor het gebruik van ander vervoer in plaats van de eigen auto. Denk aan openbaar vervoer maar ook aan deelvervoer. Met bijvoorbeeld beter inzicht in vertragingen en/of beschikbaarheid van deelvervoer ben je in staat om betere keuzes te maken over vertrektijden van huis of kantoor. Is het druk? Dan blijf je waar je bent. Het draait allemaal om gedragsverandering. Als de minder gewaardeerde keuzes een beetje pijn doen bijvoorbeeld omdat ze duurder zijn, wordt er eerder gekozen voor een alternatief. Als je dat niet doet, verandert er niets. Daarom maken we de alternatieven aantrekkelijker."

"Het gaat natuurlijk niet alleen om personenmobiliteit, ook de verkeersstromen van onze leveranciers hebben we onder de loep genomen. Daarbij sturen we op het verminderen van ritten door leveringen te bundelen, op het rijden buiten de spitsen en op de afbouw van diesel- en benzineverbruik."

Het Nieuwe Werkmodel
Halverwege 2020 heeft Siemens besloten om wereldwijd zijn medewerkers, ook wanneer de pandemie voorbij is, deels 'plaatsonafhankelijk' te laten werken. De Bilde: "Wij noemen dat ons Nieuwe Werkmodel. Daarbij werken we indien dat mogelijk is 2 op 3. Dus 2 dagen op kantoor en 3 dagen thuis of andersom. Tijdens de lockdown was thuiswerken verplicht, nu werkt circa 35% op kantoor. De hoofdreden waarom we op deze wijze gaan werken, is het verbeteren van 'ownership' bij medewerkers. Iedereen moet beseffen dat het niet uitmaakt waar je werkt, het gaat erom dat je je functie goed uitvoert, dat je je verantwoordelijk voelt voor de taken die je hebt. Als medewerker van Siemens krijg je de flexibiliteit en verantwoordelijkheid om je werkzaamheden op die plek uit te voeren die het meest bijdraagt aan een optimaal resultaat.

Uit medewerkerstevredenheidsenquêtes blijkt dat de meesten het Nieuwe Werkmodel een warm hart toedragen. Ze waarderen het. Maar niet iedereen. Het is geen 'one size fits all solution', het gaat telkens om de individuele afstemming tussen een medewerker en zijn leidinggevende hoe het beste resultaat kan worden bereikt. Ons lage ziekteverzuim is tijdens corona niet gestegen en dat is heel positief. Evenwel is en blijft ons aandachtspunt de mentale gezondheid van medewerkers en hun betrokkenheid bij ons bedrijf. Hoe ontwikkelen die zich op de lange termijn, als medewerkers langdurig elkaar minder treffen en minder informele contacten hebben met elkaar?"

Siemens radiodag
"Tijdens de Covid-19-periode hebben we om contacten te onderhouden onder meer een Siemens radiodag georganiseerd, met professionele DJ's. Er waren interviews, er werd muziek gedraaid, medewerkers konden een verzoeknummer indienen en er was een uitdagende quiz .Dat werd erg gewaardeerd en gaan we daarom waarschijnlijk nog een keer herhalen."

"Het Nieuwe Werkmodel is niet kostenefficiënt gedreven, dat is hooguit een bijkomend voordeel," zegt De Bilde beslist. "We willen meegeven dat je in principe overal kunt werken, vanuit elke werkplek je doelen kunt behalen. Een goede work-lifebalance, dat is van belang. Ook daarom faciliteren we ergonomisch verantwoorde thuiswerkplekken. Medewerkers hebben vorig jaar stoelen, bureaus en schermen meegekregen. We willen niet dat ze thuis aan de keukentafel werken. Daarnaast bieden we een thuiswerkvergoeding."

Optimaal hybride werken faciliteren
"Om optimaal hybride te kunnen werken zijn op kantoor meerdere speciale ruimtes ingericht met grote schermen zodat overleggen kunnen plaatsvinden waaraan medewerkers zowel vanuit huis als kantoor deelnemen. Dat is ook nodig voor de internationale contacten. Want vliegen naar bijeenkomsten van Siemens wereldwijd doen we nu niet. Alles is nog digitaal. Of dat zo blijft? Terug naar het oude gaan we niet. Maar ik hoop dat ook die bijeenkomsten af en toe weer fysiek kunnen plaatsvinden, wellicht ook 2 op 3. Of fifty-fifty. De informele contacten tijdens die bijeenkomsten mis ik enorm. Juist die onofficiële overleggen, daar kan geen beeldscherm tegenop."

Den Haag: Voor iedereen schoon en bereikbaar
Na een kennismakingsgesprek met burgmeester Jan van Zanen, begin 2020, besloten acht grote bedrijven in Den Haag, Aegon, ANWB, NN Group, PostNL, Shell, TNO, T-Mobile en Siemens zich gezamenlijk in te zetten voor een betere en duurzamere bereikbaarheid van de stad. Zij verenigden zich onder de naam The Hague Connected met als motto 'Den Haag: Voor iedereen schoon en bereikbaar.' De onafhankelijke denktank en aanjager voor de economie, de Economic Board The Hague, faciliteert dit proces de komende jaren.

Statement: Vandaag laten we de auto staan
De Bilde: "Alle werkgevers hebben te maken met dezelfde problematiek, met energietransitie, met steden die onbereikbaar worden. Het zijn grote problemen en die moet je gezamenlijk oppakken: overheden én bedrijfsleven. Iedereen op zijn eigen manier. Bedrijven laten geen asfalt aanleggen en laten geen treinen rijden maar kunnen wel het goede voorbeeld geven aan hun medewerkers en hun beleid aanpassen. Onze stelling is dat we niet moeten afwachten maar juist voorop moeten lopen. Daarom neem ik ook deel aan The Hague Connected. Afgelopen maand hebben we met de gemeente Den Haag en het ministerie van I&W een persbericht verzonden om duidelijk te maken dat we aan de slag gaan met Spreiden en Mijden. Bij de volgende bijeenkomst wil ik de andere grote bedrijven oproepen een statement te maken. Den Haag kan heel goed als proeftuin dienen. Als een pilot hier lukt, heeft het impact. Als het mislukt, zijn we klein genoeg dat niet het hele land platligt. Zo'n pilot kan van alles zijn. Maar stel dat we als grote bedrijven in Den Haag samen met de overheden zeggen: 'Vandaag laten we de auto staan. We werken thuis, we gaan met de fiets, het ov of noem maar op.' Dan maak je een statement. Dan laat je zien dat het kan, dat er mogelijkheden zijn en dan kan je met elkaar veranderingen op gang brengen."