Judith van der Stel, afdelingshoofd Netwerkontwikkeling en Visie bij Rijkswaterstaat

"De taak aan onder andere Bereikbaar Haaglanden en Rijnland is om ook in het nieuwe samenwerkingsverband dat de werktitel Bereikbaar Zuid-Holland heeft, vooral dat te blijven doen wat ze al deden. Want daar zijn ze goed in. Denk aan de werkgeversaanpak waarbij medewerkers worden gestimuleerd om minder ritten en minder kilometers met de auto te maken. Zo'n samenwerking om tot Bereikbaar Zuid-Holland te komen is ook wel spannend: iedereen heeft zijn eigen belangen en bevoegdheden en daartussen moet je laveren."