06/02/2019

Katwijk werkt aan duurzame bereikbaarheid

Wethouder Rien Nagtegaal en Jan Breugem, mobiliteitsmakelaar Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, hebben het Convenant Bereikbaarheid Haaglanden en Rijnland getekend. De gemeente Katwijk gaat dit samenwerkingsverband aan om de bereikbaarheid in de regio op een gezonde en duurzame manier te verbeteren. Daarom zet de gemeente de komende jaren sterk in op het stimuleren van voet- en fietsverkeer en de invoer van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV).

Een boost geven aan duurzaam reizen
De wethouder is met de ondertekening van het convenant ambassadeur geworden van Bereikbaar Hagalanden en Rijnland. Deze organisatie zet zich in voor een duurzame verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Deze doelen passen dan ook goed bij de speerpunten van het huidige college. "Mensen moeten zonder horten of stoten snel en veilig van A naar B kunnen komen. Maar een goede bereikbaarheid moet niet ten koste gaan van een gezonde leefomgeving. Daarom maak ik me sterk voor het stimuleren van voet- en fietsverkeer in de omgeving. Ook met de komst van HOV-bussen in Katwijk willen we een boost geven aan het gebruik van het openbaar vervoer", aldus wethouder Nagtegaal.

Met de komst van HOV en het verbeteren van de voet- en fietsverbindingen wil de gemeente inwoners aanmoedigen om duurzamer te reizen. Katwijkers die bijvoorbeeld in de omgeving van Leiden werken kunnen straks makkelijker de bus of de fiets pakken om op hun bestemming aan te komen. Ook voor medewerkers van de gemeente zelf kunnen deze manieren van vervoer een goede uitkomst zijn wanneer de gemeente onder één dak gaat werken. Het is dan niet haalbaar om medewerkers die nu nog met de auto komen een parkeerplek in de parkeergarage te bieden. Er wordt daarom nagedacht over manieren om duurzaam reizen onder werknemers te stimuleren.