Kennisdelen, inspiratie en motivatie

Hoe maken we generatie Y blij?

Bert Mooren, directeur VNO-NCW West opent de bijeenkomst: "Geweldig dat we vandaag te gast mogen zijn bij het mboRijnland in Leiden, de plek waar jongeren worden opgeleid tot vakmensen die we zo ontzettend hard nodig hebben."

Aanschaf fietsen en e-bikes door medewerkers
Klaske Apperloo is als directeur verantwoordelijk voor het gebouw. "We leiden jongeren en ouderen op van niveau 1 tot en met niveau 4, waarbij er verspreid over de gehele regio (van Leiden tot en met Woerden) keuze is uit meer dan 100 beroepsopleidingen. Dit betekent dat ook de medewerkers vaak veel kilometers maken tussen alle vestigingen. Gelukkig is er een flink aantal medewerkers die in samenwerking met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland een fiets of e-bike hebben aangeschaft om zo naar het werk te gaan maar ook om de tussen de locaties te fietsen." Het mboRijnland heeft 16.500 leerlingen en 1710 medewerkers.

Van ouderwetse CAO tot vervoerbeleid 3.0
Frans Möhring, directeur HRM van mboRijnland, vertelt over de zoektocht om het mobiliteitsbeleid te Laten aansluiten bij de visie van de organisatie. "Onze CAO is eigenlijk heel ouderwets, zeg maar vervoerbeleid 0.1. Dit wordt gekenmerkt door een standaard reiskostenforfait, ongeacht vervoersmodaliteit, met minimum (<5km) en maximum (30 km woon-werk, enkele reis), een tegemoetkoming in parkeerkosten en dienstreizen apart declareren.

Dit hebben we omgebouwd naar een vervoerbeleid 2.0: hierbij kies je als werkgever de positie die je wenst. Bij ons is dat duurzaamheid. En dat betekent dat het ov de 'preferred' reiswijze is. Dat betekent ook dat je de meerkosten voor rekening neemt maar ook de opbrengsten. Zo hebben we onder andere de ov-vergoeding verruimd, en stellen we geen minimum en maximum afstand eisen. Mensen kunnen zelf kiezen: sluit aan bij het individu en haar/zijn behoefte: combinaties zijn beperkt mogelijk. De parkeervergoeding voor woon/werk afgeschaft en er zijn minder administratieve lasten.

De volgende stap is het vervoerbeleid 3.0. Dan willen we het probleem van vervoer overdag tussen vestigingen oplossen, bijvoorbeeld via elektrische deelauto-constructies. En vergroten we de flexibiliteit door bijvoorbeeld reiskeuze per dag te bieden."

Nieuwe partner Rexel ontwikkelt mobiliteitsbeleid
Karin Stevense, Facilitair Manager, ondertekent namens Rexel Nederland het convenantpartnerschap van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. Rexel is gevestigd in Zoetermeer en heeft in heel Nederland 20 vestigingen met circa 450 medewerkers. Het is een groothandel in elektrotechnische apparatuur en levert ook laadpalen en zonnepanelen. Stevense: "De reden om partner te worden is dat we nu ons mobiliteitsbeleid aan het ontwikkelen zijn. Zo worden er fietsen aangeschaft om heen en weer te pendelen tussen de locatie Zoetermeer en het Distributiecentrum en zijn we bezig met ons parkeerbeleid."

In konvooi rijden
Eric de Winter heeft een driedubbele functie: Hij is directeur van De Winter logistiek, is logistiek ambassadeur van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en is ambassadeur van Connected Transport. Over dit laatste gaat het hier, want door de samenwerking tussen het bedrijfsleven en overheden kan eind van dit jaar een test plaatsvinden waarbij vrachtwagens in konvooi gaan rijden. Zij stemmen daarbij af met de infrastructuur aan de kant van de weg zoals verkeerslichten. "Zo'n test is van belang omdat we als vervoerders afhankelijk zijn van doorstroming. In konvooi rijden zou daar én aan duurzaamheid een belangrijke bijdrage kunnen leveren."

Afscheid
Andre van Herk neemt met lovende woorden afscheid van Bert Mooren die in november met pensioen gaat. "Door jouw motivatie en vasthoudendheid heb je veel mensen in bedrijven meegekregen om aan de slag te gaan met bereikbaarheid. Dat deed je lang geleden bij de Kamer van Koophandel waar wij elkaar nog van kennen en dat heb je bij VNO-NCW West voortgezet. Ik denk aan projecten als De Corridor en de A4 Midden-Delfland. Er zijn sindsdien grote slagen gemaakt. We gaan je ontzettend missen. Jij bent een aanjager die zich ergens invrat om zo zaken voor elkaar te krijgen."

Hoe blijf je een aantrekkelijke werkgever?
Guillerm van der Lans, Health & Human Capital Consultant bij AON gaat nader in op het thema van de bijeenkomst: "Hoe maak je Generatie Y met slimme mobiliteit blij?" "Doordat iedereen langer werkt hebben we in 2020 vijf generaties op de werkplek. De kernvraag is hoe je als werkgever aantrekkelijk kan zijn voor al die generaties. De visie van Aon is dat succesvolle bedrijven gezonde en vitale werknemers hebben. Gezond houdt daarbij niet alleen vitaal in maar ook dat je op je werk op je plek bent. Generatie Y zijn degenen geboren tussen circa 1985 en 2000. Zij zijn belangrijk voor werkgevers omdat zij zorgen voor de continuïteit als de ouderen (Generatie X en de Babyboomers) stoppen met werken. Zij zijn ook de medewerkers die het werk weer overdragen aan de Millennials."

Van der Lans schetst vijf pijlers van welzijn:

  • Emotioneel: wie ben je? Wat is je identiteit? Wat is je houding op het werk?
  • Fysiek: Leefstijl. Kan ik het werk en mijn privéleven aan?
  • Financieel: voorbereid zijn op huidige en toekomstige financiële verplichtingen. 62% van de werkgevers heeft te maken met werknemers met financiële onrust.
  • Sociaal: verbinding maken met anderen, het verbeteren van de wereld.
  • Carrière: perspectieven. Positieve ervaringen op het werk. Steeds meer komt plaats- en tijdonafhankelijk werken in trek.

Stress is een factor die bij alle generaties speelt, ook bij Generatie Y. Generatie Y ervaart veel keuzestress, op allerlei gebied en ook in de keuze van de werkgever. Die stress neemt toe als je niet goed weet waar je uit kan kiezen of als er een te groot aanbod is. Werkgevers kunnen hierbij een positieve rol spelen door duidelijk te maken waar ze voor staan. Door te doen wat ze beloven. 79% van de jongeren wereldwijd wisselt van baan doordat ze stress ervaren op het werk.

Wat heeft Generatie Y nodig?

  • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden zijn belangrijker dan salaris;
  • Zij wensen 'met' een organisatie te werken in plaats van 'voor' een organisatie;
  • Communicatiemedia: texting of social media;
  • Communicatievoorkeur: online (tablet/smartphone) en (indien nodig) persoonlijk, 1-op-1.

Ga met al je medewerkers het echte gesprek aan. Hoe voel je je? Hoe gaat het thuis? Wat heb je nodig? Maak duidelijk waar je als werkgever voor staat. Werk aan je werkgeversmerk.

Tot slot. Wilt u meer weten over de Bereikbaar Haaglanden en Rijnland of een van de bijeenkomsten bijwonen, neem dan contact met ons op.

Kijk hier voor het fotoverslag.