Kim Boersma, directeur VNO-NCW West

Een robuust mobiliteitssysteem is cruciaal

"Voor de economie en de leefbaarheid in de dichtbevolkte Randstad is een robuust mobiliteitssysteem cruciaal. Daarvoor zijn niet alleen investeringen in het wegennet nodig, maar juist ook uitbreidingen van het openbaar vervoer en faciliteiten voor tweewielers en het wandelen. Ook nieuwe, duurzame vervoermiddelen moeten alle ruimte krijgen. Het mobiliteitsnetwerk draagt daaraan bij. Aangesloten werkgevers ontwikkelen beleid gericht op efficiënt en duurzame mobiliteit van hun medewerkers."