Lennart Harpe: Economische vitaliteit regio

“Als ambassadeur van Bereikbaar Haaglanden en wethouder Verkeer van Delft vind ik het heel belangrijk dat overheid en bedrijfsleven samenwerken aan voortdurende verbetering van de bereikbaarheid in onze regio. Goede bereikbaarheid is van groot belang voor de economische vitaliteit van de regio. 

Lennart Harpe

Daar wil ik me met kracht voor inzetten. Alleen met elkaar kunnen we dat bereiken. De overheid kan het goede voorbeeld geven. Bijvoorbeeld door fietsgebruik door ambtenaren te stimuleren. En door de werkplekken via internet toegankelijk te maken, waardoor medewerkers hun werk ook buiten hun kantoor kunnen doen. Dat scheelt onnodige verkeersbewegingen en dat verbetert de bereikbaarheid van de regio.”