Logistiek

Samen met partners en deelnemers zoekt Bereikbaar Haaglanden naar slimme oplossingen voor vermindering van de verkeersdrukte. De opbrengsten vertalen zich niet alleen in betere bereikbaarheid, ook in economische aantrekkelijkheid, lagere vervoerkosten, aantrekkelijk werkgeverschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen, werknemerstevredenheid en reductie van CO2. Met een kenniscommunity van gelijkgestemden, met cases en bijeenkomsten, en met een netwerk van interessante contacten bij overheden adviseren, informeren en inspireren wij u.

We bieden op het gebied van logistiek specifieke projectmogelijkheden en ondersteuning.

Wilt u zelf een project starten om minder ritten op spitstijden te realiseren, dan kunt u een projectplan indienen. Samen met de Logistiek Makelaar stelt u een projectplan op met daarin drie fasen:

  • Fase 1 betreft de fase van onderzoek en analyse voor het uitwerken van de businesscase.
  • Fase 2 betreft de pilotfase om de businesscase in de praktijk te toetsen en bij te stellen.
  • Fase 3 betreft de uitrol van de pilot en de definitieve implementatie van de maatregelen.

U kunt voor de eerste en tweede fase financiële steun krijgen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal te realiseren spitsmijdingen.

Bij 0 tot 5 spitsmijdingen per dag ontvangt u geen bijdrage. Wel stellen wij u kennis en het netwerk van Bereikbaar Haaglanden beschikbaar. Bij 5 tot 15 spitsmijdingen per dag ontvangt u voor de eerste twee fasen een bijdrage van € 2.000,- per fase, dus in totaal € 4.000,- exclusief BTW. Bij 15 of meer spitsmijdingen per dag ontvangt u een bijdrage van € 4.000,- per fase, dus in totaal € 8.000,- exclusief BTW.

Wilt u voor subsidie in aanmerking komen, dan moet u aan vijf voorwaarden voldoen:

  1. u bent of wordt convenantpartner van Bereikbaar Haaglanden (gevestigd in werkgebied met minimaal 15 medewerkers;
  2. u stelt een plan van aanpak op conform het format van Bereikbaar Haaglanden;
  3. u verzamelt gegevens over het aantal spitsmijdingen en deelt deze;
  4. u deelt uw kennis met anderen binnen de community;
  5. de subsidie draagt bij voor maximaal 45% van de kosten van het project. U levert ook zelf een bijdrage vanuit uw eigen organisatie. Dit kan in geld zijn, middelen of de inzet van medewerkers.

Interesse?
Neem nu contact op met Michel Oldenburg, Logistiek Makelaar Bereikbaar Haaglanden