Marc Rosier: Discussie aangaan

“Mijn ambitie is Haaglanden op lange termijn bereikbaar houden voor de auto, het openbaar vervoer, maar ook de fiets. De uitdaging om de groei van het verkeer op te vangen, is er een die overheden niet alleen kunnen realiseren. Overheden en ondernemers moeten nauw met elkaar in contact treden en met elkaar de discussie aangaan en samen naar oplossingen zoeken voor een duurzaam bereikbaar Zoetermeer en regio Haaglanden”, Marc Rosier, wethouder Verkeer Zoetermeer.