mboRijnland: Door betaald parkeren ruimte voor ov

"Het motto van mboRijnland is: méér dan mbo. Studenten leren bij ons niet alleen een beroep. Ze ontwikkelen zich ook persoonlijk en leren hun eigen weg in de samenleving te vinden." Liesbeth Westerhof is HRM Specialist Arbeidsverhoudingen.

"Vanwege deze maatschappelijke verbinding willen wij ook graag bijdragen aan duurzame oplossingen voor bereikbaarheid en vitaliteit van onze medewerkers. Ons doel is het fietsen van en naar het werk te stimuleren en te promoten. Daarnaast dagen wij graag onze medewerkers uit om andere manieren van mobiliteit te onderzoeken voor het woon-werkverkeer en de dienstreizen die veel worden gemaakt.

Al tijdens de fusie zijn we hierover in gesprek gegaan met de mobiliteitsmakelaar van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. Mede op basis van gesprekken met hem hebben wij al de volgende verbeteringen doorgevoerd. We hebben het parkeerbeleid aangepast waardoor parkeren bij onze vestigingen op termijn niet meer bekostigd wordt door de organisatie. Daarmee krijgen we financiële mogelijkheden om ruimere vergoedingen voor openbaar vervoer in onze vervoersregeling op te nemen. Bovendien hebben we een fietsregeling voor onze medewerkers geïntroduceerd waarmee zij fiscaal voordeel kunnen ontvangen bij de aanschaf van een fiets. Dat kan ook een elektrische fiets, een racefiets of een vouwfiets voor 'the last mile' zijn.

Juist voor het uitwisselen van ideeën over slimme mobiliteit kunnen we de kennis van de andere partners van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland goed gebruiken en zijn dan ook blij met dit netwerk. Met het sluiten van de huidige locatie bij Leiden CS worden de opleidingen en daarmee ook de docenten op andere locaties in Leiden geplaatst. Dit momentum gaan we samen met de mobiliteitsmakelaar gebruiken om het gebruik van duurzame mobiliteit onder onze medewerkers een nieuwe impuls te geven. Onder andere door de inzet van een e-bikepool, waarmee medewerkers kosteloos de voordelen van een e-bike kunnen ervaren.

Na de zomervakantie introduceren wij op onze Leidse vestigingen deelfietsen met het mboRijnland-logo erop. Onze medewerkers kunnen deze gebruiken om zich gedurende de werkdag tussen onze locaties in Leiden te verplaatsen of hun werkbezoeken af te leggen. Zo vergroten zij meteen onze naamsbekendheid. Bij succes, introduceren we de fietsen ook op onze andere locaties.

Ook hebben we enthousiast meegedaan aan de ov Probeerpasacties, waaraan tot nu toe ongeveer 120 medewerkers aan mee gedaan hebben. Hiervan heeft zo'n 60% aangegeven dat het ov bevalt en men hier in principe gebruik van wil blijven maken. Dit vinden wij een dermate mooi resultaat, dat we de actie opnieuw onder de aandacht gebracht hebben!

Verder hebben wij plannen om 'groen' vervoer verder te stimuleren in samenhang met vitaliteit van onze medewerkers middels leuke acties op onze locaties."

Sinds 1 september 2017 zijn ID College en ROC Leiden gefuseerd tot mboRijnland. Een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, contractonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) met circa 1600 medewerkers.