Missie en visie

Missie

Het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio Haaglanden en Rijnland tijdens spitstijden door slim en duurzaam reizen en werken en het nemen van mobiliteitsmanagement maatregelen en de inzet op logistieke efficiency.

Visie
Bereikbaarheid van de regio Haaglanden en Rijnland is essentieel voor een blijvend gezond functionerende economie met (internationale) aantrekkingskracht. Files en vertragingen zijn niet alleen slecht voor de economie, ze verslechteren de kwaliteit van de leefomgeving en verkleinen het zoekgebied van (potentiële) werknemers. Bovendien zijn files enorm irritant voor werknemers, klanten en leveranciers. Daarnaast leveren ze stress op. Door een gezamenlijke aanpak van werkgevers, ondernemersverenigingen, logistieke organisaties en overheden met duurzame, moderne oplossingen kan iedereen ongehinderd daar komen waar hij wenst. Door de inzet van andere modaliteiten zoals de (elektrische) fiets, het openbaar vervoer of door slimme ICT-oplossingen of planningssystemen is de tijd waarin men reist niet meer louter gebonden aan spitstijden. Het inzetten op mobiliteitsmanagement levert werkgevers veel voordeel op, is de ervaring: kostenbesparingen, imagoverbetering, Co2-reductie, medewerkerstevredenheid en fitheid bij medewerkers zijn daar enkele voorbeelden van.