12/06/2019

Mobiliteitsalliantie: Deltaplan om Nederland bereikbaar te houden

De Mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van 24 grote organisaties op het gebied van vervoer en transport, wil dat het kabinet zich opnieuw buigt over rekeningrijden in Nederland. Doel van onder meer de RAI Vereniging, ANWB, NS, Transport en Logistiek Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer, de Fietsersbond en Rover is om kilometerheffing vanaf 2024 ‘voor iedereen en niet alleen in de spits’ in te voeren.

De organisaties hebben hun voorstellen en zienswijzen gebundeld in een zogenoemd Deltaplan dat morgen aan het kabinet zal worden overhandigd. De Mobiliteitsalliantie wil dat politiek Den Haag nu al begint met het voorbereiden van het rekeningrijden dat over 5 jaar een feit moet zijn. ,,We zijn unaniem. Het volgende kabinet moet spijkers met koppen slaan om rekeningrijden concreet te maken. Er is geen andere weg”, benadrukt voorzitter Steven van Eijck van de RAI Vereniging.

Lees verder op ad.nl.

Zie ook: mobiliteitsalliantie.nl.

Zie ook de reactie van VNO-NCW West.