Mobiliteitsmakelaar Rijnland: Voorstellen en terugblikken

Bas Witte en Jan Breugem, ofwel de 'oude' en de 'nieuwe' Mobiliteitsmakelaar Rijnland kunnen het uitstekend met elkaar vinden. Beide zijn fervente fietsers en dus is het onderwerp van gesprek snel gevonden.

Een Mobiliteitsmakelaar probeert werknemers op de fiets naar het werk te krijgen? Witte: "Daar zou ik natuurlijk niets op tegen hebben: lekker buiten even uitwaaien voordat je de hele dag achter je bureau kruipt. Dat lijkt mij voor iedereen prima. Maar gelukkig is niet iedereen hetzelfde. Het gaat erom dat we anders met de beschikbare ruimte op de weg moeten omgaan. Allemaal op hetzelfde tijdstip met de auto de weg opgaan is erg onhandig. Dan weet je dat je vast komt te staan. Daarom kijk ik met trots terug op de realisatie van een spitslijn tussen Grote Polder/Heineken en Leiden Centraal. De bedrijven hebben daar echt hun nek uitgestoken om aan te tonen dat er voldoende reizigers zijn om frequentieverhoging van die lijn te rechtvaardigen. Samen met de provincie hebben ze twee jaar geïnvesteerd in die lijn en er voor gezorgd dat er extra reizigers kwamen - bijvoorbeeld door het plaatsen van een extra halte op het Heineken terrein. Nu is de lijn onderdeel van de vaste openbaar vervoer concessie."


Jan Breugem

Speerpunten
"Ik ga mijn opgedane ervaring bij onder andere de NS inzetten om samen met werkgevers aan de slag te gaan op die onderwerpen waar zij winst kunnen behalen," zegt Breugem, de nieuwe Mobiliteitsmakelaar. "Ik zal zoveel mogelijk in de regio te vinden zijn zodat ik aanspreekbaar ben voor werkgevers. Echt contact en het nemen van (gezamenlijke) verantwoordelijkheid om gedeelde doelen te bereiken. Daar sta ik voor," zegt Breugem gedreven. Hij vervolgt: "Mobiliteit is de smeerolie van de economie en kan tegelijkertijd ook een echte bijdrage leveren aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen!"

Denken over mobiliteit verandert
Witte vult aan: "Bereikbaar Haaglanden is een echt samenwerkingsverband, voor en door werkgevers. Op de diverse bijeenkomsten zie je dat organisaties elkaar inspireren en kennis delen. Zij vertellen elkaar hoe zij hun mobiliteitsbeleid vernieuwen. Wat werkt er wel en wat niet? In de afgelopen drie jaar dat ik Mobiliteitsmakelaar was zie je dat langzaamaan een verandering in het denken over- en omgaan met mobiliteit plaatsvindt. Werknemers krijgen steeds meer keuzevrijheid en kiezen verrassend vaak voor alternatieven voor de (lease)auto." En dan stappen ze op de fiets? Breugem: "Dat kan maar hoeft niet, het blijft altijd maatwerk. Inmiddels weet ik wel dat er plannen zijn voor deelfietsen in het BioSciencePark. Het BioSciencePark is een gebied dicht bij het Leiden Centraal met internationale allure dat de komende jaren sterk wil groeien. Ondanks de centrale ligging is het toch slecht ontsloten met het openbaar vervoer. Een deelfietsensysteem kan echt iets toevoegen aan de dynamiek van dit LifeScienceCentre. Mijn voorganger is hier al druk mee bezig geweest. Het is nu aan mij om dit project samen met de werkgevers succesvol af te ronden."


Bas Witte

Hoewel Witte geen Mobiliteitsmakelaar meer is, blijft hij werken in de mobiliteit. "Mijn nieuwe uitdaging ligt in het adviseren van gemeenten over hun doelgroepenvervoer: het vervoer van mensen met een beperkte mobiliteit." Wij bedanken Bas Witte hartelijk voor zijn inzet en positieve bijdrage aan Bereikbaar Haaglanden en wensen Bas en Jan Breugem heel veel succes en plezier in hun nieuwe baan.