Mobiliteitsmakelaars

Bereikbaar Haaglanden heeft drie mobiliteitsmakelaars, ieder met een specifiek aandachtsgebied. Astrid Homan staat paraat voor de regio Haaglanden, Jan Breugem voor de regio Rijnland en Michel Oldenburg voor logistiek efficiency. Omdat mobiliteit zowel zakelijke verplaatsingen als personenmobiliteit betreft, zijn hun werkterreinen deels overlappend. 

Een bereikbare regio is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid en werkgevers, een verantwoordelijkheid die mogelijkheden biedt. De makelaars zoeken samen met grote en kleine organisaties naar de win-win: het verbeteren van de mobiliteit in de regio én de winstgevendheid van werkgevers op het gebied van MVO, kostenbesparingen, efficiency, imagoverbetering, verbeteren footprint of medewerkerstevredenheid. Werkgevers hebben verschillende motieven om zich aan te sluiten bij Bereikbaar Haaglanden. Vaak lopen zij tegen zaken aan op het gebied van duurzaamheid, milieu of van bereikbaarheid.
De mobiliteitsmakelaars kennen deze problematiek en ondersteunen werkgevers in hun rol van verbinder in het vinden van de juiste partijen om de knelpunten aan te pakken. De makelaars kennen de marktpartijen maar staan waardevrij tussen de partijen en zijn niet gebonden aan producten of diensten van derden. Bereikbaar Haaglanden kan projecten van werkgevers op het gebied van bereikbaarheid mede financieel ondersteunen. Vraag er naar bij de mobiliteitsmakelaars.

Astrid Homan
Jan Breugem
Michel Oldenburg