Netwerk

Word ook convenantpartner!
Een grote groep werkgevers draagt de regio een warm hart toe. Deze werkgevers werken actief mee aan een betere bereikbaarheid van de stad en de omgeving. Dat doen zij door medewerkers eerder of later te laten beginnen, door fietsen, e-bikes, e-scooters of het openbaar vervoer te stimuleren. 120.000 autosolisten in de ochtend –en avond van en naar de regio? Dat kan anders! Werkgevers hebben een belangrijke rol in het verleiden en stimuleren van hun medewerkers naar een ander, slimmer reisgedrag.

Stimulans voor de economie
Een betere bereikbaarheid van Den Haag en omgeving is niet alleen goed voor de leefomgeving, het is ook goed voor de economie en voor de werkgever zelf. Het levert u veel winst op: reductie van CO², lagere vervoerkosten, lagere parkeerkosten, hogere medewerkertevredenheid, hogere productiviteit, lager ziekteverzuim en betere bereikbaarheid voor uw leveranciers en voor uw klanten. Een beter bereikbaar Haaglanden geeft een gezond functionerende economie met (internationale) aantrekkingskracht.

Slimme keuzes
Convenantpartners werken gezamenlijk aan de bereikbaarheid van Haaglanden maar ieder op de eigen manier en passend binnen eigen mogelijkheden. De grote gemene deler is: niet met de auto in de spits. Doel is niet om de automobilist te “pesten” of om iedereen uit de auto te halen, maar om mensen slimme keuzes te laten maken. Ruim zestig werkgevers zijn al convenantpartner, doet u ook mee?

Wat levert convenantpartnerschap u op?
Door convenantpartner te worden, maakt u deel uit van een groep van werkgevers die:

  • vijf keer per jaar tijdens een ontbijtsessie bijeenkomen om inspiratie op te doen en geïnformeerd te worden over actuele thema’s
  • kennis en ervaring delen met andere werkgevers in onder andere verdiepingssessies over een actueel thema bereikbaarheid en beleidsknelpunten als collectieve thema’s op de bestuurlijke agenda plaatsen,
  • willen meewerken aan het mobiliteitsbeleid binnen de eigen organisatie,
  • geloven in een goed bereikbaar Haaglanden,
  • de economie van deze stad een flinke stap verder willen brengen
  • ervan overtuigd zijn dat economische groei en leefbaarheid goed samen gaan actief willen werken aan fitheid van medewerker en medewerker- tevredenheid
  • contacten willen leggen met andere werkgevers die dezelfde doelen nastreven (vergroten van uw netwerk)
  • Altijd als eerste geinformeerd worden over slimme acties op het platform Ga3.0

 

Voorwaarden voor lidmaatschap
Iedere organisatie met meer dan 15 medewerkers in Haaglanden en Rijnland kan convenantpartner worden. Het lidmaatschap is vrijwillig maar niet vrijblijvend. We vragen de partners binnen de mogelijkheden van de organisatie een actieve bijdrage te leveren. Het convenantpartnerschap staat ook open voor ondernemersverenigingen. 
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland: mobiliteitsmakelaar@vno-ncwwest.nl.

Convenantpartners op de kaart
Klik op onderstaande afbeelding om de vestigingsadressen van de convenantpartners van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland te bekijken op een interactieve kaart.