Nieuwsoverzicht

Proeftuin station Nootdorp

20/09/2018

Wethouder mobiliteit Ilona Jense van Pijnacker-Nootdorp gaf dinsdag 18 september het startsein voor het proeftuin onderzoek station Nootdorp. Het onderzoek is een initiatief van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Zij willen het voor automobilisten makkelijker maken om vaker met de fiets naar het station te komen. Knooppunt Nootdorp is, samen met Barendrecht en Rodenrijs, benoemd als proeftuin voor soortgelijke knooppunten in de regio waar de combinatie van auto en ov door veel mensen is ontdekt en leidt tot volle P+R terreinen. Ook het P+R terrein bij station Nootdorp is een succes. Zo succesvol zelfs dat het, al tijdelijk, uitgebreide terrein vaak vol staat. De gemeente wil het makkelijk maken voor inwoners om met de fiets naar het station te

 

Groot onderhoud N470 van start in oktober

19/09/2018

Het groot onderhoud aan de N470 start in oktober 2018. Het wordt de meest duurzame weg van Nederland. De provincie Zuid-Holland bereidt al enige tijd onderhoudswerkzaamheden voor aan de N470. Op 1 oktober a.s. gaat aannemer Boskalis van start met de voorbereidende werkzaamheden van de bouw. Vanaf dat moment kunnen bepaalde delen van de weg zijn afgesloten. Innoveren De N470 is een bijzonder project voor de provincie. Er wordt meer CO2 gecompenseerd dan dat er wordt uitgestoten in het beheer en onderhoud van de weg. Dat betekent dat er met verschillende innovaties wordt gewerkt die energie duurzaam opwekken en besparen. Zo krijgt de weg een nieuwe geluidsmuur die energie opwekt met zonnepanelen en kleine windmolens en komen er slimme verkeerslichten die zorgen voor een betere

 

Verkeershinder route Kijkduin-Houtrust

18/09/2018

Start werkzaamheden Segbroeklaan en Sportlaan Vanaf maandag 10 september start deel 5 van de werkzaamheden. De werkzaamheden aan deel 5 duren tot en met 20 januari 2019. Daarna start deel zes. Eind april 2019 is de complete route klaar voor gebruik. Tijdens deel 5 zijn de Segbroeklaan en de Sportlaan afgesloten vanaf de Goudenregenstraat tot aan de kruising met De Savornin Lohmanlaan. Kies de grootschalige omleidingsroutes via de ring S104/S100 en de N14/A4, of rijd via De Savornin Lohmanlaan en de Laan van Meerdervoort. Bus 24 rijdt een aangepaste route. Kijk voor meer informatie op http://www.kijkduinhoutrust.nl of download de factsheet.

 

Opdracht vervanging Sint Sebastiaansbrug definitief gegund

17/09/2018

De aanbestedingsprocedure voor de werkzaamheden aan de Sint Sebastiaansbrug is afgerond en de opdracht is definitief gegund aan Aannemers Combinatie Sagittarius bestaande uit Van Spijker Infrabouw B.V. en Solidd Steel Structures B.V. Delft krijgt een nieuwe Sint Sebastiaansbrug die de huidige brug vervangt. De huidige brug is in slechte staat en vertoont scheuren. De brug is daardoor ook niet geschikt voor de aanleg van de geplande trambaan voor tramlijn 19, die naar TU Delft Campus gaat rijden. De nieuwe brug zorgt voor een veilige en vlotte verbinding tussen het centrum van Delft en de TU-wijk en TU Delft Campus. De brug wordt gebouwd door Aannemers Combinatie Sagittarius. Deze aannemerscombinatie start direct na de gunning met de voorbereiding van de werkzaamheden. In deze

 

Wassenaar verlengt convenant met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland

16/09/2018

De gemeente Wassenaar verlengt het convenant met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. Wethouder Caroline Klaver-Bouman: "Ik vind het belangrijk om samen te werken aan duurzame bereikbaarheid en een gezonde leefomgeving in Wassenaar." De gemeente is sinds 2016 convenantpartner van Bereikbaar Haaglanden. Door het convenant te verlengen tot en met 2020, spreekt de gemeente af dat ze haar werknemers zal blijven stimuleren buiten de spits te reizen of om de auto te laten staan. Bijvoorbeeld door met de (elektrische) fiets of met het openbaar vervoer te reizen. Dat is goed voor de gezondheid, de economie en voor het milieu. Lees verder.

 

Themaweek verkeersveiligheid

15/09/2018

Vanaf 15 september start de themaweek voor veilig verkeer. De ambitie is nul verkeersslachtoffers. Iedereen veilig op weg en iedereen weer veilig thuis. Er is aandacht voor veilig gedrag met tips over wat je als weggebruiker zelf kunt doen om het verkeer veiliger te maken. Meer informatie over de themaweek is te vinden op www.maakeenpuntvannul.nl.

 

Gemeente en ondernemers samen in beweging

08/09/2018

Pijnacker-Nootdorp heeft de blik op de toekomst gericht. Er wordt gebouwd aan de gemeente en er komt steeds meer bedrijvigheid bij. Dit betekent dat het ook drukker wordt op de weg. Bedrijvenparken Heron en Oost Ambacht en de gemeente Pijnacker-Nootdorp  slaan de handen ineen om te voorkomen dat de economische  vooruitgang niet geremd wordt door verslechterde bereikbaarheid.  De ondernemers gaan daarom met steun van wethouder Ilona Jense en Mobiliteitsmakelaar Astrid Homan aan de slag.  Ilona Jense is als wethouder verkeer en vervoer ook ambassadeur van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland.  Jense: “Het ambassadeurschap betekent voor mij dat ik mij er voor inzet om private partijen te betrekken bij de bereikbaarheid van de gemeente. Ik ben er trots op dat

 

Floravontuur Promotie Zoetermeer zet samenwerking door

07/09/2018

Directeur Ruud Steggerda en Mobiliteitsmakelaar Astrid Homan zetten deze week hun handtekening onder het Convenant Bereikbaarheid Haaglanden en Rijnland 2018-2020. Ze spreken daarmee af om zich gezamenlijk in te zetten voor een goede bereikbaarheid in de regio en specifiek in Zoetermeer. De evenementen en activiteiten die Floravontuur organiseert en ondersteunt trekken veel mensen naar de stad en naar de evenementenlocaties. Daar zit de directe link. Samen met de citymarketingorganisatie wordt bekeken hoe de bereikbaarheid is georganiseerd rond de evenementen en rond de vele evenementenlocaties die de stad rijk is. Waar kan deze bereikbaarheid worden verbeterd worden verbeterd en hoe kan het gebruik van fiets en OV hierbij worden gestimuleerd.  Ook worden kansen gezien om de leden

 

Route tram 1 ingekort wegens werkzaamheden Scheveningseweg

27/08/2018

Vanaf maandag 27 augustus werkt HTM aan de sporen en halten op de Scheveningseweg. De werkzaamheden vinden plaats op het traject tussen halte Vredespaleis en halte Duinstraat. Daarom wordt de route van tram 1 tijdelijk ingekort en worden er bussen ingezet. De tram rijdt van beginpunt Delft Tanthof naar halte Centrum in Den Haag. De tram gaat vervolgens linksaf naar halte Gravenstraat. Dit is het tijdelijke begin- en eindpunt van tram 1. Tram 1 rijdt niet tussen halte Kneuterdijk en eindpunt Scheveningen Noorderstrand. HTM zet tijdens de werkzaamheden bussen in. Lees meer op HTM.net.

 

Uitproberen ov smaakt naar meer

21/08/2018

Onbekend maakt onbemind en dat geldt ook voor het openbaar vervoer. Daarom startte Bereikbaar Haaglanden en Rijnland vorig jaar een actie waarbij automobilisten twee maanden lang de kans kregen om het openbaar vervoer uit te proberen. De actie is een groot succes! Inmiddels hebben meer dan 1.800 mensen de probeerpas aangevraagd. Probeer het eens! Om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren zouden meer mensen gebruik moeten maken van het openbaar vervoer in plaats van de auto. Daarom is de actie 'Probeer het eens' gestart. Hierbij krijgen automobilisten die nu minstens drie keer per week in de spits met de auto reizen de mogelijkheid het openbaar vervoer uit te proberen. De werving vindt plaats via de werkgevers. Met de ov Probeerpas reizen werknemers 2 maanden kosteloos

 

Fiets vooral naar het werk

18/08/2018

Dat Nederland een fietsland is, wisten we al. Maar het kan nog beter. We moeten een superfietsland worden. Grote werkgevers waaronder convenantpartner MN uit Den Haag geven het goede voorbeeld. Lees verder op volkskrant.nl.

 

Aangename onderdoorgang voor Leiden

01/08/2018

De verkeersveiligheid op de Kanaalweg in Leiden is flink verbeterd met de ingebruikname van de Kanaaltunnel, een tunnel voor langzaam en snelverkeer onder het spoor door. Wie vaker in Leiden komt zal de overeenkomst tussen de nieuwe onderdoorgang in de Kanaalweg en die aan de Plesmanlaan niet zijn ontgaan. Strakke tunnelwanden met tegelbekleding in aangename kleurstelling, een houten tunnelplafond en geïntegreerde verlichting. Op specifiek verzoek van de gemeente maakte ontwerp- en ingenieursbureau ipv Delft een ontwerp dat in materiaal en uitstraling aansluit bij de eerder gerealiseerde ontsluiting van het Bio Science Park. Lees verder op verkeerinbeeld.nl.