Ondernemersverenigingen

Is uw bedrijventerrein bereikbaar?

Veel ondernemersverenigingen en bedrijvenverenigingen in de regio zijn aangesloten bij de community van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. Zij doen ze omdat ze willen dat hun terrein en de regio beter bereikbaar is of uit motieven van duurzaamheid en vitaliteit.

Bij Bereikbaar Haaglanden en Rijnland bent u dan aan het goede adres. Dit non-profit samenwerkingsplatform van overheden en bedrijfsleven ondersteunt ondernemersverenigingen met informatie, inspiratie en met kennisdeling. Onze mobiliteitsmakelaars bieden u concrete hulp. Zo brengen zij in beeld welke reële mogelijkheden uw medewerkers hebben om naar het werk te komen of welke kansen er zijn om de logistieke stormen te optimaliseren. Hiermee is vaak flink winst te behalen. Het platform is up-to-date geïnformeerd over alternatieve vormen van mobiliteitsdiensten en deelt dit graag met u. Daarnaast hebben zij parate informatie over wegwerkzaamheden en omleidingen. En er zijn korte lijnen met de aangesloten gemeenten en wethouders. Zodat er mogelijkheden zijn om punten over mobiliteit en duurzaamheid te agenderen bij lokale, regionale of landelijke overheden.

Aangesloten ondernemersverenigingen: 

 • ABC Westland Beheer
 • Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk
 • Bedrijvenvereniging BLF
 • Bedrijvenkring Schieoevers
 • Bedrijvenpark Heron
 • Bedrijvenpark Oostambacht
 • BIZ Grote Polder
 • BIZ Leehove
 • BIZ vereniging De KempenaeR 
 • Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven
 • Floravontuur Promotie Zoetermeer
 • Green Business Club Beatrixkwartier
 • Greenport Boskoop
 • HerenDoeza
 • LTO Glaskracht Westland
 • MKB Den Haag
 • MKB Westland
 • Ondernemersvereniging Meerburg / Roomburg
 • RVOZ
 • Stichting Duurzame Horeca Leiden en Omstreken
 • Vereniging Bedrijvenpark De Boezem
 • Vereniging Beheer Forepark
 • VOA
 • ZKD

 

Met de verschillende ondernemersverenigingen benaderen we samen de aangesloten leden. Vanuit het collectief maken we het makkelijker ook voor kleinere organisaties om met mobiliteitsmanagement aan de slag te gaan. Ook dit is maatwerk. Ondernemersverenigingen kunnen met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland komen tot een projectaanpak.