Ondernemersverenigingen

Ook ondernemersverenigingen aan de slag met bereikbaarheid
Niet alleen individuele werkgevers zijn welkom bij Bereikbaar Haaglanden ook een aantal ondernemersverenigingen is aangesloten. Zij zijn met de bij hen aangesloten werkgevers aan de slag gegaan om een positieve bijdrage te leveren aan het reduceren van de files in Den Haag.

 • ABC Westland Beheer
 • Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk
 • Bedrijvenvereniging BLF
 • Bedrijvenkring Schieoevers
 • Bedrijvenvereniging Wateringveldsche Polder
 • BIZ Grote Polder
 • Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven
 • Floravontuur
 • Green Business Club Beatrixkwartier
 • Greenport Boskoop
 • LTO Glaskracht Westland
 • MKB Den Haag
 • MKB Westland
 • Vereniging Beheer Forepark
 • VOA
 • ZKD

Maatwerk
Vanzelfsprekend verschillen de maatregelen per bedrijventerrein. Zo werkt Bedrijventerrein Wateringsche Polder actief aan de installatie van webcams die laten zien hoe druk het is op de wegen om het terrein. Bij drukte kunnen werknemers er voor kiezen nog even door te werken. Ook de Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven is de afgelopen jaren samen met de werkgevers enthousiast aan de slag gegaan met mobiliteit. Het bedrijventerrein had vooral in de avondspits grote last van de drukte op de N470. Automobilisten stond vaak een half uur of langer te wachten voordat zij het bedrijventerrein konden verlaten. Gestart is met het uitzetten van enquêtes met vragen over mobiliteit, vervolgens zijn deze besproken en is naar oplossingen gezocht samen met de werkgevers, vertegenwoordigers van gemeente, provincie Zuid-Holland en Stadsgewest Haaglanden, mobiliteitsspecialisten, bestuur Coöperatie, parkmanager en Mobiliteitsmakelaar Haaglanden. Dit resulteerde in april 2014 in een pakket aan maatregelen: ‘Ruyven Reist Slim’!